Цитата в поетичному тексті

Рецензія на: Сюта Г. М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття (Київ : КММ, 2017. 384 с.)

Анатолій Мойсієнко, КНУ імені Тараса Шевченка

DOI: https://doi.org/10.17721/um/49(2019).130-137

Повний текст PDF