Для авторів

Положення про авторські права
Положення про конфіденційність
Подання
Політика щодо плагіату
Процес рецензування
Політика відкритого доступу
Вартість публікації

Положення про авторські права

Автори зберігають авторські права на статтю та одночасно надають журналу право її першої публікації на умовах Creative Commons Attribution License CC BY 4.0, що дає змогу іншим особам вільно поширювати опубліковану працю з обов’язковим покликанням на її авторів та її першу публікацію.

Автор опублікованої статті має право поширювати її, розміщувати в електронному репозитарії установи, публікувати у складі монографії тощо з обов’язковим покликанням на її першу публікацію.

Якщо стаття прийнята до друку в журналі “Українське мовознавство”, автор повинен підписати Авторську угоду. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну (сканована копія) адресу редакції журналу.

Відповідно до Етичної політики видання автор ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ подавати до друку оригінальну лінгвістичну працю, оформлену згідно з Вимогами до публікації. Автор несе повну відповідальність за добір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен та інших відомостей.

Якщо експерти (рецензенти) зробили зауваження та / або пропозиції до матеріалів, автор має право їх доопрацювати або подати до редколегії аргументоване пояснення про незгоду з думкою експертів (термін – два тижні).

Якщо в опублікованому дослідженні автор виявив помилку або неточність, він повинен негайно повідомити про це відповідального редактора для публікації виправлень або уточнень.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами сайту цього журналу, використовуватимуться винятково для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватися та передаватися стороннім особам.

Подання

Матеріали статті редакція журналу приймає за адресою, указаною на сторінці Зворотного зв’язку.

Політика перевірки на плагіат

Рукописи проходять перевірку на плагіат. Для перевірки рукописів на оригінальність редакційна колегія журналу використовує програмне забезпечення онлайн-сервісів, зокрема: ANTIPLAGIAT;  TEXT.RU.

Рукопис, у якому за розрахунками програмного забезпечення виявлено плагіат в обсязі:

– більше 25 % – буде відхилено;

– менше 25 % – буде повернено авторам з рекомендацією переписати текст або зробити посилання на першоджерела.

Процес рецензування

Після первинного контролю на відповідність Вимогам до публікації і перевірки на плагіат кожна стаття проходить подвійне “сліпе” рецензування.

Рецензенти – члени редакційної колегії, провідні фахівці КНУ імені Тараса Шевченка (внутрішня рецензія) та інших українських і зарубіжних вишів і наукових установ (зовнішня рецензія), які спеціалізуються на проблематиці заявлених статей.

Рецензенти заповнюють типову форму Рецензії, яка передбачає оцінювання рукопису за такими критеріями: актуальність і новизна дослідження, теоретичне і практичне значення праці, умотивованість використаної літератури з теми дослідження, логічність і послідовність викладу матеріалу, обґрунтованість висновків, дотримання норм наукового стилю. Рецензенти можуть:

●  рекомендувати статтю до друку без виправлень;

●  рекомендувати статтю до друку після врахування зауважень рецензента;

●  рекомендувати статтю до друку після ретельного доопрацювання;

●  не рекомендувати (відхилити) статтю до друку.

Оформлену рецензію (скан-копію) рецензент надсилає до редакції на адресу електронної пошти.

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення:

●  прийняти статтю до друку;

●  повернути статтю автору на доопрацювання з урахуванням зауважень рецензента;

●  повернути статтю автору для ретельного доопрацювання та передати доопрацьований варіант на повторний розгляд тому самому рецензентові;

●  відмовити автору в прийнятті статті до друку.

Редакція знайомить авторів із копіями рецензій (без указівки імен рецензентів), повідомляє про ухвалене рішення.

Рішення про відхилення статей на етапі попереднього розгляду чи на етапах рецензування є остаточними. Редколегія не пояснює причин і не веде дискусій з авторами щодо підстав відхилення статей.

Політика відкритого доступу

Журнал забезпечує доступ до його вмісту на принципах відкритості та доступності, що дає змогу читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або покликатися на повні тексти його матеріалів. Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі на офіційному сайті журналу в розділі Архів, як окремий підсайт – на сайті Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка та електронних ресурсах (“Наукова періодика університету”) Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі “Наукова періодика України”.

Вартість публікації

Публікація в науковому збірнику “Українське мовознавство” є безкоштовною.