Протидія плагіату

Щоб забезпечити дотримання академічної доброчесності, Редколегія журналу керується “Положенням про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2020 р.), за яким рукописи статей, які надходять до редакцій наукових журналів університету, підлягають обов’язковій перевірці на академічний плагіат (самоплагіат) – на етапі подання роботи до розгляду для публікації.

Редколегія використовує ліцензований сервіс перевірки на плагіат UNICHECK.

У разі виявлення в рукописі запозичень чи дублювання власних наукових результатів без належного оформлення посилань рукопис повертається автору на доопрацювання з можливістю повторного подання його на розгляд.

Рукопис, що містить навмисні текстові спотворення, передбачувані спроби укриття запозичень або інші прояви академічного плагіату, відхиляється.