Лінгвоментальна репрезентація концепту ВЛАДА в українському афористичному корпусі

Автор(и)

  • Жанна Колоїз д-р філол. наук, проф. ДВНЗ “Криворізький національний університет”, Кривий Ріг

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/46(2016).40-52

Ключові слова:

концепт, афористичний корпус, афористичне висловлення, структура, семантичне наповнення

Анотація

У статті досліджено універсальний концепт ВЛАДА та його лінгвоментальну репрезентацію в українському афористичному корпусі.
З’ясовано особливості результатів зіткнення семантичного наповнення актуалізованого концепту з концептуальною системою. Виявлено нові знання про концептуалізацію й інтерпретацію відповідного поняття. Семантичне наповнення досліджуваного концепту, вербалізованого в афористичних висловленнях, представлено крізь призму ядерних, приядерних та периферійних елементів. Акцентовано на деяких прийомах досягнення стилістичного ефекту.

 

Інформація про автора:

Колоїз Жанна Василівна – доктор філологічних наук, професор,  завідувач кафедри української мови ДВНЗ “Криворізький національний університет” (Україна).

Електронна адреса: : koloiz.zv@gmail.com

__________

Література
  1. Колоїз Ж. В. Українська пареміологія : [навчальний посібник] / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, Н. Н. Шарманова; за ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ “КНУ”, 2014. – 349 с.
  2. Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. В. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина; под общ. ред. Е. С. Кубряковой. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. – 245 с.
  3. Лисиченко Л. А. Мовна картина світу та її рівні / Л. А. Лисиченко // Лисиченко Л. А. Ці невичерпні глибини мови : [монографія]. – Х. : Основа, 2001. – С. 95–114.
  4. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. – 314 с.
  5. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю. С. Степанов. – М. : Языки русской культуры, 1997. – 824 с.

Завантаження

Опубліковано

2016-09-09

Номер

Розділ

КОГНІТИВНА СЕМАНТИКА

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 25

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>