Мовна картина світу в поетичних текстах збірки Лесі Українки “На крилах пісень”

Автор(и)

  • Ніна Данилюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/47(2017).63-78

Ключові слова:

мовна картина світу, художньо-виразовий засіб, ключове слово, епітет, метафора, символ, поетичний текст, “Словник мови Лесі Українки (на матеріалі збірки “На крилах пісень”)”

Анотація

Розглянуто художньо-виразові засоби творення мовної картини світу в поетичних текстах Лесі Українки. Як джерело використано лексикографічну працю “Словник мови Лесі Українки (на матеріалі збірки “На крилах пісень”)” у 2-х частинах (Луцьк, 2012, 2016). Мовну картину світу Лесі Українки змодельовано на основі мікроконтекстів із ключовими словами-іменниками. Її формують назви осіб за родинними стосунками, найменування рослин, тварин і птахів, небесних світил, змін у природі, географічних об’єктів, житла, предметів побуту, прикрас, обрядових дійств і їх учасників, абстрактних понять.

 

Інформація про автора:

Данилюк Ніна Олексіївна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Україна).

Електронна адреса: danyluk@vnu.edu.ua

__________

Література

  1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – 2-е изд., испр. – М. : Языки русской культуры, 1999.
  2. Єрмоленко С. Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор. – К . : Либідь, 2001.
  3. Жайворонок В. Українська етнолінгвістика : нариси : навч. посіб.  / В. Жайворонок : – К. : Довіра, 2007.
  4. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. – М. : Наука, 1988.
  5. Соколовская Ж. П. “Картина мира” : системность, моделирование и лексическая семантика / Ж. П. Соколовская. – Ялта : [б. и.], 1999. – Кн. 4.
  6. Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсності) / О. Федик. – Л. : Місіонер, 2000.
  7. Bartmiński J. Językowe podstawy obrazu świata / Jerzy Bartmiński. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.

Завантаження

Опубліковано

2017-07-27

Номер

Розділ

КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Як цитувати

Данилюк, Н. (2017). Мовна картина світу в поетичних текстах збірки Лесі Українки “На крилах пісень”. Українське мовознавство, 1(47), 63-78. https://doi.org/10.17721/um/47(2017).63-78

Схожі статті

1-10 з 83

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>