Розов Володимир Олексійович в історії університету святого Володимира

Автор(и)

  • Оксана Ніка КНУ імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/48(2018).64-75

Ключові слова:

історія українського мовознавства, історія української мови, українська діалектологія, грамоти ХІV–ХV ст., Володимир Розов, Університет св. Володимира

Анотація

Уперше вводиться в сучасний науковий обіг інформація про унікальний архів В. Розова (15.07.1876, Київ – 21. 05. 1940, Загреб) – українського дослідника історії мови, діалектів, а також автора праць із літературознавства, культурології, філософії. Мова його праць – друкованих і рукописних – українська, російська, сербська, серед найбільш досліджених жанрів – грамоти ХІV–ХV ст., шкільна драма. Досліджується наукова діяльність В. Розова як викладача Університету св. Володимира. Саме в київський період життя лінгвіста формуються основні напрями його наукової праці – історія української мови, діалектологія, лінгвістичне джерелознавство, що продовжуються й у подальші періоди.

 

Інформація про автора:

Ніка Оксана Іванівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Електронна адреса: nikaoksanaiv@gmail.com

__________

Література

  1. Alma Mater. Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920. Матеріали, документи, спогади : у 3 кн. Кн. 2: Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського / Упоряд. В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. – К. : Прайм, 2001.
  2. Волинські грамоти XVI ст. / Упоряд. В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. – К. : Наукова думка, 1995.
  3. Гринчишин Д. Г. Володимир Олексійович Розов / Д. Г. Гринчишин // Мовознавство. – 1976. – №5. – С. 89–91.
  4. Демʼянчук В. Морфологія українських грамот XIV і першої половини XV в. Окрема відбитка із “Записок Історично-Філологічного Відділуˮ. – К., 1928. – Кн. XVI.
  5. Енциклопедія українознавства. Словникова частина : у 11 т. – Париж ; Нью-Йорк, 1973, 1995 Т. 7, 11. – Л. ; К. : Глобус, 1955–2003. URL: http://litopys.org.ua/encycl/euii07.htm.
  6. Залеський А. Нові надходження до архіву Інституту ім. О.О. Потебні АН УРСР / А. Залеський // Мовознавство. – 1969. – № 3. – С. 36.
  7. Пещак М. М. Розов Володимир Олексійович / М. М. Пещак // Українська мова. Енциклопедія. – К. : Укр. енц-дія ім. М. П. Бажана, 2000. – С. 523. 
  8. Плющ П. П. Перший викладач історії української мови в Київському університеті (Про педагогічну і наукову діяльність проф. В. О. Розова в звʼязку з 125-річчям КДУ) / П. П. Плющ // Вісн. Київ. ун-ту. Серія філології та журналістики. – 1959. – № 2. – Вип. 2. С. 142–150. 
  9. Українські грамоти XV ст. / Підготовка тексту, вступна стаття і коментарі В. М. Русанівського. – К. : Наук. думка, 1965. 
 

Завантаження

Опубліковано

2018-10-17

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ МОВИ

Схожі статті

1-10 з 81

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>