Лінгвальні аспекти містичного наративу (на матеріалі повісті В. Шевчука “Початок жаху”)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/50(2020).109-125

Ключові слова:

наратив, “неприродний наратив”. наратор, оповідна “історія”, “дискурс” наративу, недиспозиційна ситуація, точка зору, модус, модальність оповіді

Анотація

У статті на матеріалі повісті В. Шевчука “Початок жаху” виявляються семантичні й прагматичні чинники формування містичних аспектів змісту наративної “історії” та “дискурсу” оповідей головного героя – дієгетичного ненадійного наратора Михайла Вовчанського, а також писаря Доротея Лебедовича. Найважливішими лінгвальними чинниками формування наративної “історії” виступають предикати, що формують недиспозиційні ситуації містичного характеру; чинниками “дискурсу” – точка зору наратора, а також модусно-модальні втілення його оповіді.

 

Інформація про автора:

Бацевич Флорій Сергійович – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна).

Електронна адреса: florij@in.lviv.ua

__________

Література

 1. Барышникова Д. Когнитивный поворот в постклассической нарратологии: (Обзор новых англоязычных книг) // НЛО. 2013. № 119. С. 309–319.
 2. Бацевич ФМістичні тексти як лінгвістична проблема : аспект типології // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Вип. 52. С. 171–184.
 3. Микиртумов Б. Лексика психопатологии. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 200 с.
 4. Степанчук Ю. Проблема мистического текста. Интерпретация и невыразимость // Вестник РУДН. Сер. Философия. 2003. № 1(9). С. 92–102. URL : http://www.humanities.edu.ru/db/msg/46547.
 5. Толле Е. Сила моменту тепер: Пер. з англ. Я. Винницької. Львів : Terra Incognita, 2018. 224 с.
 6. Шевчук В. Початок жаху // В. Шевчук. Птахи з невидимого острова : повісті. Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. С. 203–300.
 7. Шмид В. Нарратология. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва : Языки славянской культуры, 2008. 304 с.
 8. Alber J. Impossible Storyworlds – and What to Do with Them // A Journal of Narrative Studies. 2009. № 1. P. 79–96.
 9. Alber J, Iversen S., Nielsen H. S., Richardson B. Unnatural Narratives, Unnatural Narratology: Beyond Mimetic Models // Narrative. 2010. Vol. 18. № 2. P. 113–136.
 10. Labov W., Waletzky J. Narrative analysis: Oral versions of personal experience // Essays on the verbal and visual arts. Seattle, 1967. P. 12–44.
 11. Nűnning A. Narratology or Narratologies? Taking Stock of recent Developments, Critique and Modest Proposals for Future Usages of the Term // What is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. Berlin : Walter de Gruyter, 2003. P. 239–275.
 12. Perspectiveson Narrativity and Narrative Perspectivization / ed. by N. Igl, S. Zeman. Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins, 2016. 185 p.
 13. Richardson B.Unnatural Voices: Extreme Narration in Modern and Contemporary Fiction. Columbus, 2006. 246 р.
 

Завантаження

Опубліковано

2020-08-31

Номер

Розділ

ЛІНГВОПРАГМАТИКА

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>