Стилістичні фігури в есеї Євгена Сверстюка “Собор у риштуванніˮ

Автор(и)

 • Світлана Локайчук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0001-9566-7307

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/50(2020).146-158

Ключові слова:

публіцистичний дискурс, стилістична фігура, експресивність, антитеза, парцеляція, риторичне питання, фігури повтору

Анотація

У статті розглянуто стилістичні фігури в есеї Є. Сверстюка “Собор у риштуванніˮ як важливі мовні засоби експресивності та логічності публіцистичного тексту. Досліджено найбільш властиві інтелектуально-полемічному стилю автора фігури мови – антитезу, парцеляцію, риторичне питання, інверсію та фігури повтору – анафору, епіфору, композиційний стик. З’ясовано, що стилістичні фігури письменник використовує для фокусування уваги адресата на певні домінанти в тексті, забезпечення його зв’язності, логічності.

 

Інформація про автора:

Локайчук Світлана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Україна).

Електронна адреса: lokaychuk.svitlana@vnu.edu.ua

__________

Література

 1. Бекетова О. В. Фігури повтору та організаційні форми аргументації в текстах публічної мови / Мовознавство. 1997. № 4–5. С. 34–37. 
 2. Береговская Э. М. Очерки по экспрессивному синтаксису. Москва : Рохос, 2004. 208 с.
 3. Вовк А. В. Експресивний синтаксис: з історії вивчення // Український смисл. Дніпропетровськ : Ліра, 2016. С. 254–264. 
 4. Дегтярьова І. Стилістичний синтаксис української постмодерністської прози // Українська мова. 2009. № 3. С. 27–38.
 5. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ : Либідь, 2001. 224 с.
 6. Жайворонок В. В. Парцеляція // Українська мова : енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М. та ін. Київ : Вид-во “Українська енциклопедіяˮ ім. М. П. Бажана, 2004. С. 461–462.
 7. Івкова Н. Структурно-семантичні різновиди лексичного повтору в публіцистичному тексті / Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна. 2004. Вип. 34. Ч. 2. С. 284–290.
 8. Клюев Е. В. Риторика(Инвенция. Диспозиция. Элокуция). Москва : ПРИОР, 2001. 272 с.
 9. Коваль А. П. Практична стилістика української мови. Київ : Вища школа, 1987. 349 c.
 10. Коцюбинська М. Крізь велику призму // На святі надій : Вибране / за ред. О. Рибалка. Київ : Наша віра, 1999. С. 6–9.
 11. Солганик Г. Я. Стилистика текста. Москва : Флинта; Наука, 2009. 256 с.
 12. Франко З. Т. Риторичне питання // Українська мова : енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М. та ін. Київ : Вид-во “Українська енциклопедіяˮ ім. М. П. Бажана, 2004. С. 551.
 

Завантаження

Опубліковано

2020-08-31

Схожі статті

1-10 з 21

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>