Авторство та співавторство

Політика журналу “Українське мовознавство” щодо авторства та співавторства базується на правилах і рекомендаціях COPE.

Однією з обов’язкових умов прийняття матеріалів статті з кількома авторами до публікації є представлення внеску кожного з них у дослідженні. У матеріалах статті Внесок авторів має бути зазначений окремим пунктом (див.: Для післятекстових матеріалів, пункт 2. У Керівництво для авторів).

Відповідно до CRediT (Contributor Roles Taxonomy) інформацію про внесок авторів у підготовку статті треба подати за такими критеріями:

  • Концептуалізація. Ідеї; формулювання або еволюція всеохопних цілей і завдань дослідження.
  • Формальний аналіз. Застосування статистичних, математичних, обчислювальних або інших формальних методів для аналізу або синтезу емпіричних даних дослідження.
  • Програмне забезпечення. Програмування, розроблення ПЗ; проєктування комп’ютерних програм; реалізація комп’ютерного коду та допоміжних алгоритмів; тестування компонентів коду.
  • Методологія. Розроблення або проєктування методології; створення моделей.
  • Валідація даних. Перевірка відтворюваності результатів / експериментів та інших результатів досліджень.
  • Написання (оригінальна чернетка). Написання початкового варіанта (чернетки) статті.
  • Написання (перегляд і редагування). Внесення суттєвих змін, доповнень до статті.

Особи, які брали участь у дослідженні, але не відповідають зазначеним критеріям, не можуть вважатися співавторами. Учасників дослідження, які допомагали порадами, надавали дослідницький простір, підтримували фінансово тощо, треба подавати як “Учасники” або “Консультанти”.

Недопускається змінювати авторів після подання статті в редакцію.

Порядок розміщення авторів у публікації повинен базуватися на спільному рішенні співавторів відповідно до значущості внеску кожного автора.

У визначенні внеску авторів редакція цілком покладається на відповідальність співавторів.