Скарги та апеляції

Редакція журналу розглядає скарги й апеляції відповідно до рекомендацій Комітету з етики публікацій (The Committee on Publication Ethics – COPE) та Етичної політики видання.

Скарги чи апеляції потрібно подавати на офіційну пошту видання “Українське мовознавство” – ukr.movoznavstvo@knu.ua на ім’я Відповідального редактора.

Відповідальний редактор може залучити до розгляду двох членів редакційних колегій інших видань, які мають досвід у роботі зі скаргами (апеляціями) та можуть допомогти з’ясувати обставини, описані у зверненні, врегулювати спори, конфлікти інтересів із дотриманням правил етичної політики видання.

Пріоритетними принципами розгляду скарг та апеляцій є: взаємоповага до всіх учасників редакційного процесу; однакові права для всіх зацікавлених осіб у виголошенні аргументів на підтримку чи заперечення заявлених вимог; спрямування процесу врегулювання будь-якого спору через пошук компромісу та взаєморозуміння.

За оскарження відмови у публікації (в апеляції щодо наукової якості статті) автор має дати обґрунтовані відповіді на зауваження рецензентів. Відповідальний редактор після аналізу зауважень рецензентів та аргументів автора ухвалює: або 1) відмовити заявникові через безпідставність вимог, викладених у зверненні, або 2) задовольнити вимоги, викладені у зверненні. Рішення повідомляється скаржникові з поясненнями. Остаточне рішення про відмову у скарзі (апеляції) не може бути скасовано чи оскаржено. Редакція не листується з авторами відхиленого рукопису після такого рішення.

Термін розгляду скарг і/або апеляцій – 30 робочих днів.