Відмова у публікації

Автор може отримати відмову у публікації за таких причин:

  • порушення принципів етичної політики видання;
  • невідповідність вимогам до публікації;
  • плагіат (самоплагіат);
  • недостовірність фактів, статистичних даних, власних імен, цитат, покликань та перекладу;
  • низький науковий рівень статті (неумотивованість використаної літератури, недостатня база доведень отриманих наукових результатів, нелогічність і непослідовність викладу матеріалу, необґрунтованість висновків, недотримання норм наукового стилю).