Інформація для читачів

Цей журнал практикує Політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Усі статті цього журналу можна читати та завантажувати без реєстрації.

При цитуванні джерела електронне покликання з коректними бібліографічними даними є обов’язковим. Якщо статті, на яку покликається читач, присвоєно DOI, то його потрібно вказувати в кінці опису джерела.

З матеріалами видання можна ознайомитися: Архів 1973–2015 (Випуски 1–45); Архів (від Випуску 46 – до поточного випуску); Поточний випуск.

Якщо з технічних причин Ви не можете завантажити і / або переглянути статтю, то напишіть нам ukr.movoznavstvo@knu.ua.