Запобігання конфлікту інтересів

При поданні статті до публікації всі автори несуть відповідальність за декларування фінансових (із державними або приватними організаціями) чи нефінансових (особистих, академічних, ідеологічних, інтелектуальних, політичних або релігійних) відносин, які могли б вплинути на результати їхньої роботи та викликати конфлікт інтересів у їхньому рукописі.

Про відсутність конфлікту інтересів автор (автори) повинен засвідчити наприкінці рукопису заявою: “The author declares no conflicts of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses or interpretation of data; in the writing of the manuscript; in the decision to publish the results” (див.: Для післятекстових матеріалів, пункт 8. У  Керівництво для авторів).

Рецензенти також зобов’язані повідомити редактора про будь-які конфлікти, які можуть виникнути.

Конфлікт інтересів може виникнути у таких відносинах між учасниками редакційного процесу: автор та відповідальний редактор і/або рецензент працюють на одній кафедрі або в одній дослідницькій групі; автор є студентом чи аспірантом, а рецензент – викладачем або науковим керівником; автор є студентом (аспірантом), а рецензент і/або редактор – керівником наукової роботи.

Рецензенти й редактори не повинні переглядати рукописи, у яких вони мають конфлікт інтересів, що є результатом конкурентних, спільних чи інших відносин із авторами, компаніями чи установами, пов’язаними з рукописом.

Заяви про конфлікти інтересів, зроблені авторами, рецензентами або редакторами, розглядає Відповідальний редактор видання. У разі обґрунтованих заяв про наявність конфлікту інтересів з відповідальним редактором видання, такі заяви розглядають на засіданні редакційної колегії видання.