Положення про конфіденційність

Редакція забезпечує повну анонімність у системі «Автор – Рецензент(и)». Рецензенти не можуть використовувати результати досліджень, представлених у статті.

Імена та електронні адреси, які вказують користувачі сайту цього Збірника, будуть використані виключно для виконання внутрішніх та технічних завдань; їх не будуть поширювати та передавати стороннім особам.