Про журнал

Наукове видання

Міжвідомчий науковий збірник

Включено

до Переліку наукових фахових видань України, категорія “Б” Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886

Індексування

·         Index Copernicus

·         Україніка наукова

ISSN

0320-3077

Online ISSN

2616-7522

Засновано

у 1973 р.

Засновники

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра української мови та прикладної лінгвістики

Навчально-наукового інституту філології

Видавець

Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”

Свідоцтво внесено до Державного реєстру

ДК № 1103 від 31.10.02

Зареєстровано

Міністерством юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія КВ № 24480-14420 ПР від 08.01.2020

Призначено

для викладачів, наукових працівників, учителів, студентів

 

Періодичність публікації

Періодичність видання – один раз на рік.

Вартість публікації

Публікація в науковому збірнику “Українське мовознавство” є безкоштовною.