Про журнал

Наукове видання

Міжвідомчий науковий збірник

Включено

до Переліку наукових фахових видань України,

категорія “Б”

Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886

Індексування

Index Copernicus

Україніка наукова

ISSN

0320-3077

Online ISSN

2616-7522

DOI

https://doi.org/10.17721/um

Засновано

у 1973 р.

Засновник і видавець

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”

Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 1.10.02

Зареєстровано

Міністерством юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія КВ № 24480-14420 ПР від 08.01.2020

Призначено

для викладачів, наукових працівників, учителів, студентів

 

Періодичність публікації

 

один раз на рік

 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікація в науковому збірнику “Українське мовознавство” є безкоштовною.