Домінанти наукового мовосвіту Анатолія Мойсієнка

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/53(2023).73-87

Ключові слова:

мовосвіт, аперцепційна система Шевченкового вірша, світ символу, світ онімного слова, світ поетики й динаміки текстових структур, світ інтертекстуальності, Анатолій Мойсієнко

Анотація

Досліджено наукові тексти А. Мойсієнка з позицій антропоцентризму, текстоцентризму, з урахуванням структури текстових категорій, засобів їхньої об’єктивації, чинників актуалізації авторських домінантних констант. Прокоментовано різноаспектні дослідження поетичного мовосвіту А. Мойсієнка, що дає уявлення про специфічність образної ідіопоетичної системи, її домінантних рис, які вирізняють мовотворчість автора на загальноукраїнському тлі та з-поміж традиційних зразків національної поетики. З’ясовано, що до домінантних рис наукового мовосвіту автора належить лінгвостилістична інтерпретація аперцепційної системи Шевченкового вірша, художнє осмислення мовосвітів символу й онімного слова, світу поетики й динаміки текстових структур, світу інтертекстуальності поетичного тексту.

 

Інформація про автора:

Бойко Надія Іванівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (Україна).

Електронна адреса: bni_bni52@ukr.net

__________

ЛІТЕРАТУРА

 1. АскароваВ. Пейзажна лірика А. Мойсієнка: образно-тематичні домінанти. Наукові записки. Вип. 117. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 51–56.
 2. БерковецьВ. Звукосимволізм у поезії Анатолія Мойсієнка. Наукові записки. Вип. 117. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 35–39.
 3. БойкоН. І. “У точності науки яке мистецтво і натхнення є!”. Українська мова. 2010. № 2. С. 118–127.
 4. Бойко Н. Шевченкове слово в сучасному лінгвістичному дискурсі. Культура слова. Вип. 80. 2014. С. 109–120.
 5. ВокальчукГ., Вокальчук Є. Неологія Анатолія Мойсієнка на тлі словотворчої практики поетів ХХ–ХХІ століть. Наукові записки. Вип. 117. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 21–26.
 6. КапустаВ. Шахові образи в поетичному контексті. Наукові записки. Вип. 117. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 29–35.
 7. КоломийцеваВ. Час як минуще й вічне в поетичному світі А. Мойсієнка. Наукові записки. Вип. 117. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 39–44.
 8. КравецьЛ. Інтелектуалізація української поетичної метафори. Наукові записки. Вип. 117. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 26–29.
 9. МацькоО. Семантико-стилістичні особливості порівнянь у поезіях Анатолія Мойсієнка. Наукові записки. Вип. 117. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 44–47.
 10. МойсiєнкоА. Мова як свiт свiтiв. Поетика текстових структур. Умань : УДПУ, 2008. 280 с.
 11. МойсієнкоА. К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша. Київ: Вид-во “Правда Ярославичів”, 1997. 200 с.
 12. НазарецьВ. Внутрішньотекстовий адресат та форми його художньої реалізації в адресованій ліриці А. Мойсієнка. Наукові записки. Вип. 117. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 47–51.
 13. СтепаненкоМ. “Маєстат… добірного слова” поета, мовознавця, літературознавця Анатолія Мойсієнка. Наукові записки. Вип. 117. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 12–21.

Завантаження

Опубліковано

2023-09-12

Номер

Розділ

ЛІНГВОПОЕТИКА

Схожі статті

1-10 з 67

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>