Ще раз про характер народу і  характер мови: міф чи реальність

Автор(и)

 • Тетяна Космеда д-р. філол. наук, проф., Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Польща

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/46(2016).66-77

Ключові слова:

лінгвокультура, лінгвонаціоналізм, лінгвопатріотизм, русифікація, теорія “мовної відносності”, “характер мови”, “характер народу”

Анотація

У статті йдеться про дискусію стосовно актуальності й чинності теорії “мовної відносності” Сепіра-Уорфа, в основу якої покладено факти порівняння й інтерпретації явищ мови і культури, вивчення їхньої взаємодії і взаємовпливу і, як наслідок, виокремлення феноменів “характер мови” і “характер народу”. Доводиться некоректність заперечення проблематики лінгвокультурології, понять мовної та концептуальної картини світу, мовного світобачення, світовідчуття і світорозуміння. Розвінчуються міфи щодо статусу та специфіки функціонування української мови. З проблематикою лінгвокультурології деякі науковці недоречно пов’язують явище лінгвонаціоналізму, що однак може виявлятися лише в умовах функціонування домінувальної (панівної) мови соціуму, мови, що нав’язується. Мовознавці доводять факт русифікації в українському мовному просторі, українській лінгвокультурі, її вплив на характер нації і характер мови, що має вияв на всіх рівнях мовної системи. Лінгвонаціоналізм за сприятливих умов замінюється на лінгвопатріотизм, який має частковий вияв у сучасній українській лінгвокультурі.

 

Інформація про автора:

Космеда Тетяна Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща).

Електронна адреса: kosmeda@gmail.com

__________

Література
 1. Богдан С. К. Епістолярна поведінка українців у ХІХ–ХХ ст.: навч. посіб. для студ. вищ навч. закл. / С. К. Богдан. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 272 с.
 2. Булаховський Л. А. Питання про благозвучність мов / Л. А. Булаховський // Булаховський Л. А. Вибрані праці : У 5 томах : Загальне мовознавство. – Т. 1. – Київ : Наукова думка, 1975. – С.227–228.
 3. Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки / Т. Космеда. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, – 350 с.
 4. Космеда Т. Комунікативна компетенція І. Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри / Т. Космеда. – Львів : ПАІС, 2005. – 328 с.
 5. Космеда Т. А. Лінгвоконцептологія; мікроконцептосфера СВЯТКИ в українському мовному просторі / Т. А. Космеда, Н. В. Плотнікова. – Львів : ПАІС, 2010. – 380 с.
 6. Космеда Т. А. Степан Руданський: феномен моделювання “живого” мовлення українців / Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова, Н. В. Піддубна ; за наук. ред. Т. А. Космеди. – Харків-Познань-Дрогобич : Коло, 2015. – 312 с.
 7. Микитюк О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : навч. посібник. – 2-е вид., доп. / О. Микитюк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 440 с.
 8. От лингвистики к мифу: Лингвистическая культурология в поисках “этнической семантики”: Сборник статей / сост. А. В. Павлова. – СПб. : Антология, 2013. – 352 с.
 9. Павлова А. В. Предисловие составителя // От лингвистики к мифу: Лингвистическая культурология в поисках “этнической семантики” : Сборник статей / сост. А. В. Павлова. – СПб. : Антология, 2013. – С. 5–24.
 10. Слупняк-Тайнэрт Д. Когнитивный анализ глаголов зрительной перцепции в русском и польском языках: кандидатская диссертация / Д. Слупняк-Тайнэрт. – Познань : Университет имени Адама Мицкевича в Познани, 2015. – 236 с.
 11. Ткаченко О. Б. Мова і національна ментальність (спроба сучасного синтезу) / О. Б. Ткаченко. – К. : Грамота, 2006. – 240
 12. Штекенброк А. Лингвонационализм. Языковая рефлексия как посредник коллективной самоидентификации в Германии (1617–1945) (выдержки из книги) // От лингвистики к мифу: Лингвистическая культурология в поисках “этнической семантики” : Сборник статей / сост. А. В. Павлова. – СПб. : Антология, 2013. – С. 62–94.

Завантаження

Опубліковано

2016-09-09

Номер

Розділ

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. ЕТНОЛІНГВІСТИКА

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>