Лексикографічна фіксація механізмів творення етнокультурних стереотипів із  сенсорним компонентом

Автор(и)

  • Тетяна Семашко канд. філол. наук, доц., докторант, КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/46(2016).78-91

Ключові слова:

чуттєве сприйняття, перцептивні стереотипи, тактильний модус перцепції, сенсорна вісь, сенсорне значення, ментальне значення

Анотація

Визнання сучасними мовознавчими студіями сенсорно-перцептивного досвіду актом, який задає первинні параметри сприйняття та осмислення дійсності, продукує зацікавленість стереотипами сенсорного сприйняття різних модусів перцепції, зокрема стереотипами тактильного сектору, заґрунтованих на дотикових відчуттях, що мають відмітні механізми творення. Важливим у цьому сенсі видається аналіз динаміки становлення та розвитку останніх, який можна здійснити тільки за умови залучення лексикографічних праць. Словники є надійним джерелом вербальної репрезентації та впорядкування всіх доступних знань, за допомогою яких людство накопичує та передає набуті знання від попередніх поколінь сучасному людству.

 

Інформація про автора:

Семашко Тетяна Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: semashko.tat@ukr.net

___________ Література
  1. Ивин А. А. Современная философия науки / А. А. Ивин. – М. : Высшая школа, 2005. – 592 с.
  2. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца XX века / под ред. Ю. С. Степанова. – М. : РАН, 1995. – С. 144–238.
  3. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
  4. Курилович Е. О методах внутренней реконструкции / Е. Курилович // Новое в лингвистике. – Вып. ІV. – М. : Наука,1965. – С. 36–44.
  5. Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. : У 28 вип. / ред. Д. Гринчишин [та ін.]; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. – Вип. 1–15. – Львів, 1994–2010.
  6. Рузин И. Г. Когнитивные стратегии именования: модусы перцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и их выражение в языке / И. Г. Рузин // Вопросы языкознания. – 1994. – № 6. – С. 79–99.
  7. Фуко М. Археология знания / М. Фуко [Пер. с фр.] / Общ. ред. Б. Левченко. – К. : Ника-Центр, 1996. – 208 с.
  8. Чикобава А. История и лингвистика / А. Чикобава // Вопросы языкознания. – 1980. – № 6. – С. 3–12.

Завантаження

Опубліковано

2016-09-09

Номер

Розділ

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. ЕТНОЛІНГВІСТИКА

Схожі статті

1-10 з 11

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>