Документ у доробку письменника-експериментатора: текстуальні особливості

Автор(и)

 • В’ячеслав Левицький канд. філол. наук, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/47(2017).91-102

Ключові слова:

текст, лексика, офіційно-діловий стиль мови, ідіостиль, спілкування

Анотація

Досліджено основні тенденції в оформленні ділових паперів письменника Олекси Влизька. Бачення документа, притаманне цьому авторові, інтерпретується в біографічному, власне лінгвістичному й текстологічному аспектах. Як наслідок, узагальнено риси ідіостилю митця в межах офіційно-ділового стилю української мови.

 

Інформація про автора:

Левицький В’ячеслав Андрійович – кандидат філологічних наук, головний спеціаліст державної служби (Україна).

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gJKpMoUAAAAJ&hl

__________

Література

 1. Бацевич Ф. Лінгвокомунікативні та риторико-прагматичні виміри художнього тексту : на матеріалі роману Івана Франка “Перехресні стежки”  / Ф. Бацевич. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2016.
 2. Богуш С. Моўныя асаблівасці службовых дакументаў Я. Купалы / С. Богуш // Мова
  – літаратура – культура : VIII Міжнар. навук. канф. : зб. наук. арт. ; пад. агул. рэд. Т. Шамякінай. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012.  – С. 139–143.
 3. Коцарев О. Олекса Влизько : Біографічна довідка // Українська авангардна поезія (1910–1930-ті роки) : Антологія / упоряд. О. Коцарев, Ю. Стахівська.  – К. : Смолоскип, 2014. – С. 131–133.
 4. Лавріненко Ю. Олекса Влизько : літературна сильвета // Розстріляне відродження : антологія : 1917–1933 : поезія – проза – драма – есей / упоряд., передм., післямова Ю. Лавріненка; післямова Є. Сверстюка. – К. : Смолоскип, 2007. – С. 374–377.
 5. Левицький В. Вияв актанта в офіційно-діловому спілкуванні / В. Левицький // Дні науки філософського факультету – 2016 : Міжнарод. наук. конф. : матеріали доповідей та виступів. – У 10 ч. – К. : Київ. ун-т, 2016. – Ч. 3.  – С. 91–93.
 6. МФЕ – Мала філологічна енциклопедія / Уклали: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2007.
 7. Мацько Л. Культура української фахової мови / Л. Мацько, Л. Кравець.  – К. : Академія, 2007.
 8. Палёнис Й. Об актуальности проблемы “общелитературная норма и функциональные стили” / Й. Палёнис // Общелитературный язык и функциональные стили : Сб. ст. – Вильнюс : Мокслас, 1986. – С. 6–14.
 9. Слабошпицький М. Веньямін літературної сім’ї / М. Слабошпицький.  – К. : Ярославів Вал, 2008.
 10. Тименко Л. Розвиток лексики офіційно-ділового стилю української мови на початку ХХ ст. (1917–1933 рр.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. Тименко. – К., 2007.
 11. Тубалова И. Проблемы трансформации смысла “советского текста” в речевой среде постсоветской деревни / И. Тубалова // Язык и культура. – 2011.  – № 3. – С. 94–105.
 12. Цимбал Я. Три “С” українського футуризму : секс – спорт – скандал / Я. Цимбал // Антипролог : зб. наук. праць, присвячених 60-річчю М. Сулими. – К. : Стилос, 2007. – С. 383–392.

Завантаження

Опубліковано

2017-07-27

Номер

Розділ

ЛІНГВОПОЕТИКА

Схожі статті

1-10 з 72

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>