Функційне поле фонетичного слова в сучасній українській мові

Автор(и)

 • Віра Берковець КНУ імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/47(2017).103-111

Ключові слова:

фонетичне слово, мовна гра, вербальна атракція, комунікативне непорозуміння, хештег, мем

Анотація

Стаття присвячена виявленню й опису сфер функціонування фонетичного слова в сучасній українській мові. Висвітлено особливості вживання фонетичного слова як засобу мовної гри в розмовному, художньому, публіцистичному (медійному) функціональних стилях; його образотворчий та експресивний потенціал в художньому тексті; словотвірну специфіку; функціональне навантаження як засобу вербальної атракції в рекламному тексті; роль у виникненні можливих комунікативних непорозумінь при усному спілкуванні однією та кількома мовами; використання в структурі хештегів і мемів різного тематичного спрямування в інтернет-дискурсі.

 

Інформація про автора:

Берковець Віра Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка  (Україна).

Електронна адреса: virvolb@ukr.net

__________

Література

 1. Альтернативна карта метро: як іноземці чують назви станцій? [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.kiev.pravda.com.ua/news /5512ale42b11c/.
 2. Арешенкова О. Ю. Рекламний текст як функціональний різновид мовлення
  / Арешенкова О. Ю. // Філологічні студії: науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2014.  – Вип.10. – С. 5–11.
 3. Белая А. С. Акцентно-ритмическая структура слова в говорах украинского языка (экспериментально-фонетическое исследование) : автореф. дисс. …д-ра филол. наук / Белая А. С. – Ужгород, 1986. – 49 с.
 4. Берковець В. В. Просодичні диференційні ознаки функціонального стилю в українській мові : дис. … канд. філол. наук / В. В. Берковець. – К., 2004. – 203 с.
 5. Бондарко Л. В. Полезные признаки и иерархическая организация фонемной классификации / Бондарко Л. В. // Звуковой строй языка. – М. : Наука, 1979. – С. 20 – 26.
 6. Винарская Е. Н. Закономерности отражения звукового строя мозгом человека
  / Винарская Е. Н. // Звуковой строй языка. – М. : Наука, 1979. – С. 52–57.
 7. Гайдучик С. М. Ритмический такт как единица просодической системы языка (на материале современного немецкого языка) / Гайдучик С. М.  // Романское и германское языкознание. – Минск: Вышэйшая школа, 1975.  – Вып.5. – С. 190–199.
 8. Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской / Зализняк А. А. – М. : Наука, 1985. – 428 с.
 9. Потапов В. В. Некоторые аспекты синтагматической организации речи (на материале чешского и болгарского языков) / Потапов В. В. // Вопросы фонетической организации устных текстов : сб. науч. тр. Моск. гос. пед. ин-та ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1989. – Вып. 344. – С.65–74.
 10. 45 ляпов переводчиков, которые достойны коллекционирования [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.adme.ru/ vdohnovenie/davajte-estpchel-495305/.

Завантаження

Опубліковано

2017-07-27

Номер

Розділ

ЛІНГВОПОЕТИКА

Схожі статті

1-10 з 30

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають