Словесні зрощення в українській і польській мовах

Автор(и)

  • Ірина Кононенко Варшавський університет, Варшава, Польща

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/48(2018).52-63

Ключові слова:

слово, складне слово, композит, зрощення, словесний, український, польський, слов’янский, мова

Анотація

Присвячена дослідженню утворення словесних зрощень в українській і польській мовах. Особливості цих слів проаналізовано із залученням матеріалу інших слов’янських мов. Зрощення розглядається як поєднання в одне слово синтаксичних конструкцій. Словесні зрощення виникли ще в індоєвропейській мові, але з часом їхня продуктивність у різних мовах стала суттєво розходитися. Зокрема, у польській мові зрощення більш поширені порівняно з українською. Частотність і вживання словесних зрощень відображено в національних корпусах обох мов. Проаналізовано творення зрощень – різних частин мови. Найпоширенішими в українській і польській мовах є іменникові зрощення. Типовими для обох мов є злиття в одне слово форми дієслова в наказовій формі та іменникової форми. У польській мові, на відміну від української, епізодично утворюються дієслівні зрощення. Показано активізацію творення зрощень в Інтернет-культурі, передусім у хаштегах. Описано проблематику подальших досліджень зрощень у слов’янських мовах.

 

Інформація про автора:

Кононенко Ірина Віталіївна – доктор філологічних наук, ад’юнкт кафедри української мови Варшавського університету (Польща).

Електронна адреса: kononenko@wp.pl

__________

Література

  1. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов : монографія / ред. О. С. Мельничук. – К. : Наук. думка, 1966.
  2. Кононенко І. Українська та польська мови: контраcтивне дослідження : монографія / І. Кононенко. – 2 вид. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.
  3. Масенко Л. Українські імена і прізвища / Л. Масенко. – К. : Знання, 1990.
  4. Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / О. О. Тараненко. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015.
  5. Фридрак В. Б. Іменники-зрощення в українській мові / В. Б. Фридрак. С. 1–6. URL : http://www.kulturamovy.univ.kiev.ua (дата звернення: 8.03.2018).
  6. Bąk P. Gramatyka języka polskiego / P. Bąk. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 2010.
 

Завантаження

Опубліковано

2018-10-17

Номер

Розділ

ЗІСТАВНЕ МОВОЗНАВСТВО

Схожі статті

1-10 з 49

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>