Підручник Євгена Тимченка “Курс історії українського язика” та становлення історико-мовного дискурсу першої третини ХХ століття

Автор(и)

 • Галина Наєнко КНУ імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/48(2018).76-92

Ключові слова:

історія української мови, навчальний дискурс, метатекст, оцінка, інтертекстуальність, Є. Тимченко

Анотація

Автор розглядає мовні форми відображення складників епістемічної ситуації у тексті підручника Є. Тимченка з історії української мови. Превалювання ми-перспективи у викладі нових знань, дефінітивність, обмежене функціювання вербалізаторів оцінки старих знань притаманне академічному дискурсу, детальна сегментованість тексту вказує на орієнтацію на студентську аудиторію. До ранніх етапів формування навчальних жанрів слід віднести неунормованість маркерів інтертекстуальної взаємодії, слабко розвинений метатекст. Спеціально проілюстровано норми правописної системи, якої дотримувався автор.

 

Інформація про автора:

Наєнко Галина Михайлівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри

української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: halynanaienko@gmail.com

__________

Література

 1. Булаховський Л. Євген Костянтинович Тимченко / Л. Булаховський // Українська історична та діалектна лексика. 1996. – Вип. 3. – С. 95–99. 
 2. Булаховський Л. Проф. Є. Тимченко. Курс історії українського язика. Вступ і фонетика / Л. Булаховський // Українська Академія наук. Записки історично-філологічного відділу. – Книга ХV (1927). – С. 271–276. 
 3. Булаховський Л. Проф. Є. Тимченко. Курс історії українського язика, Київ 1927 / Л. Булаховський // Українська Академія наук. Записки історичнофілологічного відділу. – Книга ХХІІІ (1929). – С. 377–378. 
 4. Грунський М. Додаток до замітки проф. Л. Булаховського / М. Грунський // Українська Академія наук. Записки історично-філологічного відділу. – Книга ХХІІІ (1929). – С. 378–379. 
 5. Грунський М. Завдання наукових підручників історії української мови (з приводу нових підручників проф. П. Бузука та проф. Є. Тимченка) / М. Грунський // Українська Академія наук. Записки історично-філологічного відділу. – Книга ХV (1927). – С. 261–270. 
 6. Жовтобрюх М. А. Євген Тимченко – вчений і педагог / М. А. Жовтобрюх // Мовознавство. – 1991. – № 5. – С. 63–69.  
 7. Загнітко А. П. Граматичні концепції давального Юрія Шевельова і Євгена Тимченка: теоретико-прикладні студії (1) / А. П. Загнітко // Граматичні студії : зб. наук. праць. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 25–34. 
 8. Кровицька О. Лексикографічна спадщина Є. Тимченка / О. Кровицька // Українська мова. – 2007. – № 1. – С. 74–81. 
 9. Марушкевич І. М. Кодифікація української літературної мови в першій третині ХХ століття: правописної і граматичні норми та їх текстова реалізація : автореф. дис… канд. філол. наук / І. М. Марушкевич. – К., 2009. 
 10. Наєнко Г. М. Метафоричні моделі в науковому тексті Михайла Максимовича / Г. М. Наєнко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – К., 2016. – Вип. 29. – С. 85–92. 
 11. Наєнко Г. М. Науковий текст академіка Леоніда Булаховського в когнітивно-дискурсивному прочитанні / Г. М. Наєнко // Українське мовознавство. – 2015. – Вип. 45/1. – С. 287–295. 
 12. Наєнко Г. М. Текстотвірні функції прецедентних феноменів у історикомовному дискурсі радянського часу / Г. М. Наєнко // Лінгвістичні студії / Linguistic Studies. – 2017. – Вип. 33. – С. 120–127. 
 13. Панько Т. Наукова мова в концепції Є. Тимченка / Т. Панько // Українська історична та діалектна лексика. – 1996. – Вип. 3. – С. 55–62. 
 14. Тихоненко О. Лінгводидактична спадщина Є. К. Тимченка (до 150-річчя від дня народження видатного мовознавця) / О. Тихоненко // Філологічні науки. – 2016. – № 24. – С. 101–106. 
 15. Циганок Г. М. Розвиток української фонетичної термінології ХХ – початку ХХІ століття : дис… канд. філол. наук / Г. М. Циганок. – К., 2017. 
 16. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): Стан і статус / Ю. Шевельов // Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / упоряд. Л. Масенко. – К., 2008.
  – С. 26–279. 
 17. Ярошевич І. Становлення й кодифікація української морфологічної термінології / І. Ярошевич // Українська мова. – 2010а. – № 3. – С. 44–54. 
 18. Ярошевич І. А. Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст. : монографія / І. А. Ярошевич. – К., 2010б. 
 

Завантаження

Опубліковано

2018-10-17

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ МОВИ

Як цитувати

Наєнко, Г. (2018). Підручник Євгена Тимченка “Курс історії українського язика” та становлення історико-мовного дискурсу першої третини ХХ століття. Українське мовознавство, 1(48), 76-92. https://doi.org/10.17721/um/48(2018).76-92

Схожі статті

1-10 з 77

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.