Чи історія літературної мови є історією мови літератури?

Автор(и)

 • Міхаель Мозер Віденський університет, Відень

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/48(2018).93-104

Ключові слова:

стандартна мова, літературна мова, мова літератури, “Історія української літературної мови”, “Празька школа”, Айнар Гауґен, Іван Огієнко, Віталій Русанівський

Анотація

Замість терміна “стандартна мова”, який прийняла більшість західних мовознавців, в україністиці досі переважає термін “літературна мова”. На суто теоретичних основах, цей факт не має великого значення, адже ці терміни є синонімами. Проте насправді з терміном “літературна мова” пов’язані суттєві проблеми, адже часто виявляється, що навіть фахівці, які напевно усвідомлюють справжній зміст терміна “літературна мова”, фактично трактують його, начеб концепт “літературна мова” дорівнював концептові “мова літератури”; це зокрема стосується чималих праць із назвами “Історія української літературної мови”, “История русского литературного языка” тощо. У цій статті ми коротко нагадаємо, що таке “літературна мова” / “стандартна мова”, а згодом укажемо, що найпоширеніший підручник під назвою “Історія української літературної мови” фактично пропонує нам історію не української літературної мови, але мови українськомовної літератури.

 

Інформація про автора:

Мозер Міхаель – доктор габілітований, професор Інституту славістики Віденського університету (Австрія).

Електронна адреса: michael.mozer@univie.ac.at

__________

Література

 1. Мозер М. Українці на шляху до нації з власною мовою: критичні зауваги до історіографії української мови // Україна. Процеси націотворення / М. Мозер. – К. : К.І.С., 2011. – С. 111–123.
 2. Мозер М. Причинки до історії української мови ; за ред. С. Вакуленка / М. Мозер. – Вінниця : Нова Книга, 2011.
 3. Мозер М. Тарас Шевченко і сучасна українська мова: спроба гідної оцінки ; пер. з нім. В. Кам’янець / М. Мозер // Українознавча наукова бібліотека НТШ. – Л., 2012 (Серія “Історія мови”). – Ч. 32.
 4. Мозер М. Історія української літературної мови Івана Огієнка і “ми” // Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи : Матеріали міжнар. наук. конф. (Мюнхен, Німеччина, 1–3 липня 2012 р.). – К. : Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 203–218.
 5. Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко ; упоряд. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2001.
 6. Русанівський В. М. Історія української літературної мови : підручник / В. М. Русанівський. – K. : АртЕк, 2001.
 7. Толстой Н. И. К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян / Н. И. Толстой // История и структура славянских литературных языков; 
отв. ред. В. Н. Ярцева. – М. : Наука, 1988. С. 35–52.
 8. Haugen E. Dialect, language, nation / E. Haugen // American Anthropologist. 1966. – Vol. 68. 
– Р. 922–935.
 9. Moser M. Osnova and the Origins of the Valuev Directive / M. Moser // East / West : Journal of Ukrainian Studies. – 2017. – Vol. 4. – № 2. – Р. 39–95.
 10. Moser M. The Standardization of Modern Ukrainian – Some General Considerations // у друці. 
 

Завантаження

Опубліковано

2018-10-17

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ МОВИ

Схожі статті

1-10 з 74

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>