Одоративні маркери поетичного мовлення початку ХХ століття

Автор(и)

 • Олександр Черевченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/49(2019).44-61

Ключові слова:

запах, одоративність, художній текст, поезія, смислова структура тексту, підтекст, “Срібна доба”, український неокласицизм, ідіостиль, естетичне тло

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано значення запаху в людському пізнанні, проаналізовано погляди окремих науковців щодо цієї проблеми, розглянуто одоративні маркери художнього тексту як компоненти єдиної системи мовних та надмовних ідіозасобів, націлених на формування різних видів підтексту. Європейська поезія початку ХХ ст. цікава передусім прагненням створити нову поетичну мову, тому значна увага приділяється засобам одоративності, коли запах стає виразником естетичного тла твору. Одоративний зміст поетичного мовлення ХХ ст. – один із важливих засобів формування змістової глибини тексту, розкриття палітри його підтекстових смислів.

 

Інформація про автора:

Черевченко Олександр Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна).

Електронна адреса: o.m.cherevchenko@udpu.edu.ua

__________

Література

 1. Балль X. Манифест к первому вечеру дадаистов в Цюрихе // Называть вещи своими
  именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. / Сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева. Москва : Прогресс, 1986. С. 316–317.
 2. Белецкий А. И. Избранные статьи по теории литературы. Москва : Просвещение, 1964. 478 с.
 3. Будагов Р. А. История слов и история общества. Москва : Просвещение, 1971. 248 с.
 4. Гайдаєнко І. Стилістичні функції назв смаку й запаху в поезіях Яра Славутича // Поетика Яра Славутича / Упорядник І. Лопушинський. Херсон, 2003. С. 197–211.
 5. Гальчук О. Поетичне осмислення Миколою Зеровим світової культурної спадщини // Дивослово. 1997. № 8. С. 5–7.
 6. Гундорова Т. Проявлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. Львів, 1997. 237 с.
 7. Дятчук В. В. Як передається в мові відчуття запаху // Культура слова. 1978. Вип. 15. C. 35–42.
 8. Корчова-Тюрина С. Н. Проблема маргинальных форм в европейской культурной сенсорике: дис. … канд. филос. наук. Харків, 2001. 223 с.
 9. Плужников М. С., Рязанцев С. В. Среди запахов и звуков. Москва : Молодая гвардия, 1991. 213 с.
 10. Плужникова Т. І. Ароматизмы в языке и речи: к постановке проблемы / Вісник Уманського педуніверситету. Філологія (мовознавство): Зб. наук. праць / В. Г. Кузь (гол. ред.) та ін. Київ : Знання України, 2004. С. 171–177.
 11. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. Москва : Педагогика Прес, 2001. 440 с.
 12. Словарь литературоведческих терминов / Ред. и сост. Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. Москва : Просвещение, 1974. 487 с.
 13. Ставицька Л. О. Естетика слова в українській поезії 10-30 pp. XX ст. Київ : Правда Ярославичів, 2000. 156 с.
 14. Франко І. Я. Iз секретiв поетичної творчостi. Зібр. творів: У  50 т. Т. 37. Київ : Наукова думка, 1980. 489 с.
 15. Шапар В. Психологічний тлумачний словник. Харків : Прапор, 2004. 365 с.
 

Завантаження

Опубліковано

2019-07-08

Номер

Розділ

ЛІНГВОПОЕТИКА

Схожі статті

1-10 з 49

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>