Лінгвокультурна природа концепту “рідний край” у ранній поетичній творчості В. Стуса

Автор(и)

  • Тетяна Вільчинська Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/49(2019).84-93

Ключові слова:

художній концепт, рідний край, вербалізатор, лінгвокультурна природа, конотованість, амбівалентність, поетичний текст, творча особистість

Анотація

Стаття присвячена дослідженню лінгвоментальної природи концепту “рідний край” у поетичній творчості відомого українського письменника-шістдесятника Василя Стуса. Матеріалом дослідження послужила збірка “Зимові дерева”, що презентує ранній, але не менш важливий період творчості поета, який залишається маловивченим. Установлено систему вербалізаторів указаного концепту, з’ясовано його семантико-аксіологічні характеристики. Проведений аналіз засвідчив когнітивну багатогранність, полісемантичність, амбівалентність концептуалізованого поняття, лінгвалізація якого продемонструвала як загальномовне та етнокультурне розуміння відповідного поетичного образу, так і особливості авторського світобачення.

 

Інформація про автора:

Вільчинська Тетяна Пилипівна – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Україна).

Електронна адреса: tetyana_v@ukr.net

__________

Література

  1. Віват Г. І. Семантика художніх символів у поетичному просторі Василя Стуса. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2014. 264 с.
  2. Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся : лінгвокогнітивна інтерпретація. Харків : Харк. історико -філологічне товариство, 2010. 527 с.
  3. Дзюба І. Передмова // Стус В. Палімпсест : Вибране. Київ : Факт, 2006. С. 3–24.
  4. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.
  5. Кононенко В. Концепти українського дискурсу : монографія. Київ-Івано-Франківськ : Плай, 248 с.
  6. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики : Формування і розвиток категорії оцінки. Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. 349 с.
  7. Соловей Е. Проблеми автентичного буття (В. Стус) // Українська філософська лірика : навчальний посібник. Київ : Юніверс, 1999. 368 с.
 

Завантаження

Опубліковано

2019-07-08

Номер

Розділ

КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Як цитувати

Вільчинська, Т. (2019). Лінгвокультурна природа концепту “рідний край” у ранній поетичній творчості В. Стуса. Українське мовознавство, 1(49), 84-93. https://doi.org/10.17721/um/49(2019).84-93

Схожі статті

1-10 з 28

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>