Лінгвокультуреми в риторичній схемі промов українських адвокатів Галичини початку ХХ ст.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/50(2020).135-145

Ключові слова:

риторична схема, лінгвокультурема, захисна промова, лінгвокультурна ідентичність, культурний стереотип, прецедентний феномен, міфологема

Анотація

Стаття присвячена дослідженню закономірностей функціонування лінгвокультурем і їхнього впливу на утвердження лінгвокультурної ідентичності в захисних промовах українських адвокатів Галичини початку ХХ ст. під впливом екстралінгвальних політичних і соціокультурних чинників. У статті запропоновано визначення терміна ‘риторична схема’ й розглянуто три види цільових установок (прагматик) захисної промови як жанру судової риторики. Описано основні стратегії добору лінгвокультурем в адвокатських промовах в умовах шовіністичного імперського соціокультурного контексту. Проаналізовано двобічний зв’язок між риторичною схемою промов і комунікативним простором.

 

Інформація про автора:

Заболотна Аліна Олександрівна – магістрантка Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: oksanamatsko@ukr.net

___________

Література

  1. Воробьев В. В.Лингвокультурология: (теория и методы). Москва : Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1997. 331 с.
  2. Рыжков В. А.Особенности стереотипизации, необходимо сопровождающей социализацию индивида в рамках определенной национально-культурной общности // Языковое сознание: Стереотипы и творчество. Москва : ИЯЗ, 1988. С. 4–16.
  3. Селіванова О. О.Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. Полтава : Довкілля, 2008. 712 с.
  4. Хазагеров Г. Г.Риторика vs. стилистика: семиотический и институциональный аспект // Социологический журнал. Москва : Ин-ститут социологии ФНИСЦ РАН, 2008. № 3. С. 30–44.
  5. Хазагеров Г. Г.Телеологический смысл и социальная роль классификации риторических фигур // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. Москва : Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2016. Т. 20. № 3. С. 89–102.
  6. Lachmann R.Die Zerstörung der Schönen Rede. Rhetorische Tradition und Konzepte des Poetischen. München : Wilhelm Fink, 1994.
 

Завантаження

Опубліковано

2020-08-31

Номер

Розділ

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ

Схожі статті

1-10 з 11

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>