Патронімічні прізвища (на матеріалі українських варіантів християнських імен)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/51(2021).28-45

Ключові слова:

український антропонім, мікросистема антропонімів, патронімічні прізвища, українські варіанти християнських імен, словники українських прізвищ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню патронімічних прізвищ, похідних від українських варіантів християнських імен, які є найпоширенішими серед антропонімів. Зроблено огляд наукових праць, у яких подано лексикографічне опрацювання антропонімів, розглянуто різні аспекти мікросистеми антропонімів “Патронімічні та матронімічні прізвища”. На великому фактичному матеріалі досліджуються способи творення патронімічних прізвищ від найпоширеніших українських варіантів християнських імен. Наголошується на тому, що основним способом творення таких прізвищ є суфіксальний спосіб. Проведений аналіз дає підстави приєднатися до думки, висловленої українськими мовознавцями раніше, і стверджувати, що більшість патронімічних прізвищ, які походять від українських варіантів християнських імен, утворені за допомогою суфіксів -ук (-юк), -чук та -енк- (-єнк-).

 

Інформація про автора:

Прадід Юрій Федорович – доктор філологічних наук, професор, академік НАН України (Україна).

Електронна адреса: aribira5@gmail.com

__________

Література

  1. Варченко І. До основ наукового вивчення сучасних українських прізвищ // Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. Київ : Радянська школа, 1968. С. 3–29.
  2. Масенко Л. Т. Українські імена і прізвища. Київ : Наукова думка,1990. 48 с.
  3. Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. Київ : Радянська школа, 1968. 257 с.
  4. Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища. Київ : Наукова думка, 1966. 216 с.
  5. Худаш М. Л. З історії української антропонімії. Київ : Наукова думка, 1977. 236 с.
 

Завантаження

Опубліковано

2021-08-17

Номер

Розділ

СЛОВОТВІР. ОНОМАСТИКА

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 35

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.