Положення про авторські права

Автор опублікованої статті має право:

  • використовувати її з навчально-методичною (вища школа) та науково-теоретичною метою (написання дисертації, публікація у складі монографії, підготовка доповідей на конференції тощо);
  • розміщувати її електронний варіант на web-ресурсах відкритого доступу (персональних web-ресурсах; в електронному репозитарії установи, де працює) з обов’язковим покликанням на її першу публікацію.