Наукова особистість Іллі Кучеренка в українській граматикології

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/53(2023).11-23

Ключові слова:

граматикологічне вчення Іллі Кучеренка, граматикологія, монокритеріальна класифікація частин мови, рівневість узагальненого значення слів, реальне значення слова, рівень семантики, синтаксичні функції прийменника, функції вокатива, фразеологічні словосполучення

Анотація

Присвячено аналізові наукового внеску професора І. Кучеренка в розвиток граматичної теорії словосполучення та речення, новаторським принципам класифікації частин мови, теорії відмінків, синтаксичному статусові явищ, відомих під назвою “просте ускладнене речення”, функції прийменника в синтаксичній сполуці, синтаксичній природі лексикалізованих сполук слів, принципам логічної несуперечливості у визначенні ключових понять і механізмів мовної будови.

 

Інформація про автора:

Різник Сергій Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: serhiiriznyk2016@gmail.com

___________

ЛІТЕРАТУРА

  1. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. Київ : Либідь, 1993. 365 с.
  2. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. Київ : Пульсари, 2004. 400 с.
  3. Кадомцева Л. О. Українська мова: Синтаксис простого речення. Київ : Вища школа, 1985. 127 c.
  4. Кучеренко І. К. Лексичне значення прийменника. Мовознавство. 1973. № 3. С. 12–23.
  5. Кучеренко І. К. За високу якість мовознавчих посібників. Українське мовознавство. 1985. Вип. 13. С. 3–9.
  6. Кучеренко І. К. Актуальні проблеми граматики. Львів : Вид-во “Світ”, 2003а. 228 с.
  7. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови : Морфологія. Вид. друге, уточн. й доповн. Вінниця : “Поділля-2000”, 2003b. 464 с.
  8. Сучасна українська мова: Морфологія. Підручник / Л. А. Алексієнко, О. М. Зубань, І. В. Козленко; за ред. А. К. Мойсієнка. Київ : Знання, 2013. 524 с.

Завантаження

Опубліковано

2023-09-12

Номер

Розділ

ГРАМАТИКОЛОГІЯ

Схожі статті

1-10 з 73

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.