Особливості функціювання прийменникових еквівалентів із семантикою власне-мети в сучасній українській мові

Автор(и)

  • Наталія Кисла Національний науковий центр “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса” https://orcid.org/0000-0001-5137-6647

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/53(2023).38-49

Ключові слова:

прийменник, вторинний прийменник, прийменниковий еквівалент, мета, власне-мета, інтенційна семантика

Анотація

Вирізнено із загального прийменникового складу вторинні прийменники та прийменникові еквіваленти зі значенням власне-мети, з’ясовано їхню мотиваційну базу, визначено лексико-семантичні розряди субстантивів і вербативів, з якими поєднуються досліджувані прийменники та прийменникові еквіваленти, з’ясовано умови, за яких аналізовані лексичні одиниці виражають відношення власне-мети.

 

Інформація про автора:

Кисла Наталія Вікторівна – кандидат філологічних наук, старший судовий експерт Полтавського відділення Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса” (Україна).

Електронна адреса: kislaya_nataliya@ukr.net

__________

ЛІТЕРАТУРА

  1. Балабан Г. Динамічні процеси у прийменниковій системі української літературної мови кінця ХХ – початку ХХІ сторіч : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. 324 с.
  2. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. Київ : Пульсари, 2004. 400 с.
  3. Габай А. Аналітичні прислівники з цільовою семантикою як виразники синтаксичної адвербіалізації. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. Київ, 2009. Вип. 5. С. 128–132.
  4. Габай А. Значеннєва диференціація українських логічних прийменників. Лiнгвiстичнi студiї. Донецьк : ДонНУ, 2011. Вип. 22. С. 70–77.
  5. Кисла Н. В. Диференціація адвербіальних семантико-синтаксичних відношень прийменників у сучасній українській літературній мові : автореф. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2020. 21 с.

Завантаження

Опубліковано

2023-09-12

Номер

Розділ

ГРАМАТИКОЛОГІЯ

Як цитувати

Кисла, Н. (2023). Особливості функціювання прийменникових еквівалентів із семантикою власне-мети в сучасній українській мові. Українське мовознавство, 1(53), 38-49. https://doi.org/10.17721/um/53(2023).38-49

Схожі статті

1-10 з 15

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>