Онімний простір українських компаративних паремій (на матеріалі збірки Матвія Номиса “Українські приказки, прислів’я і таке інше”)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/53(2023).120-134

Ключові слова:

компаративні паремії, онімний простір, онімне поле, антропонім, топонім, етнонім, прецедентний онім

Анотація

Проаналізовано засвідчені в збірці Матвія Номиса “Українські приказки, прислів’я і таке інше” (1864) компаративні паремії з онімним компонентом, що формують цілісний онімний простір. Схарактеризовано його структурну організацію, виокремлено та розглянуто онімні поля – антропонімне, топонімне, а також етнонімне (яке деякі дослідники зараховують до онімних). З’ясовано специфіку прецедентних онімів, які є потужними лінгвокультуремами. На матеріалі порівняльних конструкцій зі сполучником простежено вербалізацію особливостей концептуальної картини світу українців XIX ст., їхнього світосприйняття і способу мислення.

 

Інформація про автора:

Бондаренко Максим Олегович – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: bondarenko.maxim97@gmail.com

__________

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бондаренко М. О. Семантика і лінгвокультурний потенціал компаративних паремій (на матеріалі збірки Матвія Номиса “Українські приказки, прислів’я і таке інше”). Українська мова. 2023. Вип 1(85). С. 114–124.
 2. Вербич С. О. Трансформація українського онімного простору: внутрішньо- та позамовні чинники. Мовознавство. 2014. № 2. С. 15–23.
 3. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.
 4. Карпенко Ю. О. Етнонім. Українська мова: Енциклопедія. Вид. 2-е. випр., доп. / редкол : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін.; Київ : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2004. С. 179.
 5. Колесник Н. Онімний простір та онімне поле як категорії структурування об’єкта дослідження у фольклорній ономастиці. Українська мова. 2013. № 4. С. 124–134.
 6. Костомаров Н. Историческое значение южно-русского народного песенного творчества. Беседа. 1872. № 4. C. 5–68. URL: https://libr.msu.by/bitstream/123456789/4824/1/3729m.pdf (дата звернення: 26.01.2023).
 7. Кузь Г. Біблійна фразеологія з антропонімними компонентами (українсько-словацькі паралелі). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. № 10. С. 81–85.
 8. Неклесова В. Ю. Онімний ландшафт українського Інтернету у 2008 році. Записки з ономастики. 2014. Вип. 17. С. 200–204.
 9. Сколоздра-Шепітко О. Літературно-художня етнонімія малої прози Івана Франка. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мовознавство. Вип. 2. С. 248–254.
 10. Стрижак О. С. Етнонімія Геродотової Скіфії : монографія. Київ : Наукова думка, 1988. 219 с.
 11. Торчинський М. Онімна система і критерії її аналізу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. : Мовознавство. 2014. Вип. ІІ(24). С. 284–289.

Завантаження

Опубліковано

2023-09-12

Номер

Розділ

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ

Як цитувати

Бондаренко, М. (2023). Онімний простір українських компаративних паремій (на матеріалі збірки Матвія Номиса “Українські приказки, прислів’я і таке інше”). Українське мовознавство, 1(53), 120-134. https://doi.org/10.17721/um/53(2023).120-134

Схожі статті

1-10 з 16

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>