Мови Києворуської держави як об’єкт інформаційної війни та лінгвістичної реконструкції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/53(2023).186-196

Ключові слова:

Київська Русь, епічна мова, усна традиція, літературна мова, реконструкція поезії

Анотація

Досліджено проблему мовної ситуації Києворуської держави (усної й писемної мови), ідеологічну боротьбу навколо її спадщини. Уперше здійснено спробу реконструкції епічної та культової поезії Київської Русі за різними джерелами.

 

Інформація про автора:

Шевчук Світлана Володимирівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри культури української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (Україна).

Електронна адреса: s.v.shevchuk@npu.edu.ua

 

Мосенкіс Юрій Леонідович – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, почесний академік Національної академії мистецтв України (Україна).

Електронна адреса: guasileus@gmail.com

__________

ЛІТЕРАТУРА

  1. Мойсієнко В. М. Фонетична система українських поліських говорів у XVI–XVII ст. Житомир : Вид-во Житом. держ. ун-ту ім. І. Франка, 2006. 450 с.
  2. Смаль-Стоцький С. Й. Українська церковнослов’янщина. Історія української мови : Хрестоматія / упор. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. Київ : Либідь, 1996. С. 116–119.
  3. Ткаченко О. Б. Українська мова: сьогодення й історична перспектива. Київ : Наукова думка, 2014. 512 с.
  4. Хабургаев Г. А. Этнонимия “Повести временных лет” в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза. Москва : Изд-во МГУ, 1979. 232 с.
  5. Царук О. В. Українська мова серед інших слов’янських: Етнологічні та граматичні параметри. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 1998. 324 с.
  6. Шевельов Ю. В. Історична фонологія української мови / пер. з англ. Харків : Акта, 2002. 1055 с.

Завантаження

Опубліковано

2023-09-12

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ МОВИ

Як цитувати

Шевчук, С., & Мосенкіс, Ю. (2023). Мови Києворуської держави як об’єкт інформаційної війни та лінгвістичної реконструкції. Українське мовознавство, 1(53), 186-196. https://doi.org/10.17721/um/53(2023).186-196

Схожі статті

1-10 з 44

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.