Регістри життя й поезії Анатолія Мойсієнка

Автор(и)

  • Вікторія Коломийцева КНУ імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/48(2018).19-28

Ключові слова:

лінгвопоетика, жанрове розмаїття й новаторство, синестезія, фоніка, логос “любов”, хронотоп, теперішній розширений (афористичний) час, епістемологічна природа художнього слова

Анотація

Присвячено загальній характеристиці поезії Анатолія Мойсієнка, представленої у збірці “Вибране”. Регістри життя й творчості багатогранного майстра розглядаються в тісній єдності. Наголошено на жанровому розмаїтті й новаторстві поета. Окреслено такі домінанти творчої манери майстра, як-от: синестезія у змалюванні чуттєвих образів, майстерна фоніка, превалювання логосу “любов”. У загальних рисах схарактеризовано хронотоп, а також якої інтерпретації набуває комплексна категорія часу в поетичному світі А. Мойсієнка та з чим пов’язаний пріоритет теперішнього та теперішнього афористичного. Підводиться лінгвофілософська база під епістемологічну природу художнього слова майстра.

 

Інформація про автора:

Коломийцева Вікторія Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: vkolom@ukr.net

___________

Література

  1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – 4-е изд., стереотип. – М. : КомКнига, 2007.
  2. Бгактіведанта Свамі Прабгупада А. Ч. Бгаґавад-ґіта як вона є / Свамі Прабгупада А. Ч. Бгактіведанта. – Пер. з англ. – 2-е вид., випр. – Х. : The Bhaktivedanta Book Trust, 2015.
  3. Забужко О. Література як “випереджальна філософія”: рефлексія над антиісторизмом в українській культурі першої половини сторіччя / О. Забужко // Філософська думка. – 2011. – № 1. – С. 70–82.
  4. Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка / Г. А. Золотова. – 2-е изд., испр. – М. : КомКнига, 2005.
  5. Літературознавча енциклопедія : У 2-х т. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : Академія, 2007. Т. 1.
  6. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук, Є. К. Бистрицький, М. О. Булатова та ін. – К. : Абрис, 2002.
 

Завантаження

Опубліковано

2018-10-17

Номер

Розділ

ЛІНГВОПОЕТИКА

Схожі статті

1-10 з 62

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.