Професор І. К. Кучеренко в історії українського мовознавства: класифікація частин мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/53(2023).24-37

Ключові слова:

вчення про частини мови І. Кучеренка, моністичний (семантичний) критерій, лексичне (реальне) значення слова, синсемантія, рівні семантики

Анотація

Присвячено граматичному вченню про частини мови професора І. Кучеренка, що є визначним здобутком слов’янського мовознавства. Фокусом класифікаційного підходу ученого є критерій встановлення частин мови – “однозначний (моністичний)” – реальне (лексичне) значення слова, що визначає і граматичні атрибути розрядів лексем. Лексичне значення слова відбиває понятійну, комунікативну й когнітивну природу мовного знака, яким названо матеріальний, ментальний чи духовний фрагмент означуваної дійсності.

 

 

Інформація про авторів:

Коломийцева Вікторія Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: vkolom@ukr.net

 

Чумак Володимир Васильович – кандидат філологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (Україна).

Електронна адреса: chumak@nas.gov.ua

__________

ЛІТЕРАТУРА

  1. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. Київ : Пульсари, 2004. 400 с.
  2. Грищенко А. П. Прикметник в українській мові. Київ : Наук. думка, 1978. 207 с.
  3. Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. Донецьк : ТОВ “ВКФ “БАО”, 2011. 992 с.
  4. Бгаґавад-ґіта як вона є. 2-е вид., випр. The Bhaktivedanta Book Trast, 2015. 765 с.
  5. Коломийцева В. В. Лексичне та граматичне значення у прийменниках на позначення простору. Українське мовознавство. 2011. Вип. 41/1. С. 131–135.
  6. Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения. Москва : Институт языкознания РАН, 1997. 327 с.
  7. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови : Морфологія. 2-ге вид., переробл. й допов. Вінниця : “Поділля-2000”, 2003. 464 с.
  8. Сучасна українська мова: Морфологія : підручник / Л. А. Алексієнко, О. М. Зубань, І. В. Козленко; за ред. А. К. Мойсієнка. Київ : Знання, 2013. 524 с.

Завантаження

Опубліковано

2023-09-12

Номер

Розділ

ГРАМАТИКОЛОГІЯ

Як цитувати

Коломийцева, В., & Чумак, В. (2023). Професор І. К. Кучеренко в історії українського мовознавства: класифікація частин мови. Українське мовознавство, 1(53), 24-37. https://doi.org/10.17721/um/53(2023).24-37

Схожі статті

1-10 з 83

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.