Поетика кольороназв у творах Анатолія Мойсієнка

Автор(и)

  • Олександр Строкаль КНУ імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/48(2018).29-36

Ключові слова:

кольороназва, ідіолект, концептуальна картина світу, неологізм

Анотація

Розглянуто особливості функціонування індивідуально-авторських кольороназв у поетичних текстах Анатолія Мойсієнка. Проаналізовано роль художніх образів, пов’язаних із семантикою кольору, у поетичному ідіолекті митця та з’ясовано специфіку індивідуально-авторського словотворення неолексем указаної семантики.

 

Інформація про автора:

Строкаль Олександр Миколайович – кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: omstrokal@gmail.com

___________

Література

  1. Дятчук В. В. Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови / В. В. Дятчук, Л. О. Пустовіт. – К. : Наук. думка, 1983.
  2. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – Киев : СИНТО, 1993.
  3. Хелльберг Е. Ф. Цветовая триада в народной традиции / Е. Ф. Хелльберг // Литературный процесс: внутренние законы и внешние воздействия. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение : учен. записки Тартуского ун-та. – Тарту, 1990. – Вып. 897. – С. 5–14.
  4. Черевченко О. Оригінальний світ поета (зі спостережень над поетичним ідіостилем Анатолія Мойсієнка) / О. Черевченко // Світ мови: поетика текстових структур: наук. зб. на пошану професора Анатолія Мойсієнка ; за ред. М. Зимомрі. – К. ; Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 140–146.
  5. Шулінова Л. В. Словесна поетика Лесі Українки (поетизація семантики кольору) : дис. … канд. філол. наук / Л. В. Шулінова. – К., 1999.
 

Завантаження

Опубліковано

2018-10-17

Номер

Розділ

ЛІНГВОПОЕТИКА

Схожі статті

1-10 з 15

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.