Вербалізація концепту народ у поезії Олексія Довгого

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/50(2020).126-134

Ключові слова:

концепт, народ, мовна картина світу, поезія Олексія Довгого

Анотація

Статтю присвячено вивченню особливостей мовної експлікації концепту НАРОД у текстах Олексія Довгого. Під час дослідження було з’ясовано, що поняття “концепт” має різне тлумачення в сучасних лінгвістичних студіях. За основу було прийнято твердження О. Кубрякової про концепт як оперативну змістову одиницю пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи мозку, усієї картини світу, відображеної людською психікою.

У поетичній мові Олексія Довгого одним із найбільш яскраво представлених концептів є концепт НАРОД. Лінгвістичні одиниці, які беруть участь у мовній репрезентації цього концепту, сприяють розгортанню в тексті низки художніх образів народу, від позитивно (працьовитий народ) до негативно (руйнівник) конотованих.

 

Інформація про автора:

Строкаль Олександр Миколайович – кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: omstrokal@gmail.com

__________

Література

  1. Степанов Ю. С.Константы. Словарь русской культуры. Москва : Языки славянской культуры, 1997. 825 с.
  2. Вежбицкая А.Понимание культур через посредство ключевых слов Москва : Языки славянской культуры, 2001. 288с.
  3. Кубрякова Е. С.Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкриц, Л. Г. Лузина. Москва : Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. 245 с.
 

Завантаження

Опубліковано

2020-08-31

Номер

Розділ

КОНЦЕПТОЛОГІЯ

Схожі статті

1-10 з 21

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.