Перейменування сучасних українських ойконімів

Автор(и)

 • Людмила Кравченко КНУ імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/48(2018).135-151

Ключові слова:

мовний ландшафт, власна назва, топонім, ойконім, астіонім, перейменування

Анотація

Розглянуто 32 назви українських міст до процесу декомунізації та після нього. Визначено провідні принципи та мотиви номінації перейменованих об’єктів, серед яких чільне місце посідає відновлення історичної пам’яті, оскільки більше двох третин населених пунктів отримали свої колишні назви або назви тих сіл чи хуторів, на базі яких вони колись виникли. Унаслідок аналізу астіонімів виявлено й другий напрям мотиваційних процесів – створення нових назв (12 одиниць, 37,5 %), які добирали передусім за орієнтаційно-просторовим і фізико-географічним принципами номінації, беручи за основу гідроніми, ергоніми та ойконіми, що так чи інакше були дотичними до перейменованих міст.

 

Інформація про автора:

Кравченко Людмила Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: lutwins@ukr.net

__________

Література

 1. Бучко Д. Г. Принципи номінації в топонімії України / Д. Г. Бучко // Українське мовознавство. – 1991. – Вип. 18. – С. 60–73.
 2. Бучко Г. Історична та сучасна українська ономастика : Вибрані праці / Г. Бучко, Д. Бучко. – Чернівці : Букрек, 2013.
 3. Волянюк І. Соціолінгвістичні проблеми в ономастиці (на матеріалі ойконімії Північної Тернопільщини ХХ ст.) / І. Волянюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль : Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 88–91.
 4. Гайворонский П. Как Красноармейск менял свое название / П. Гайворонский // Вчасно, 12.05.2015. URL : https://vchasnoua.com/articles/16256-kakkrasnoarmejsk-menyal-svoe-nazvanie (дата звернення: 13.10.2017).
 5. Декомунізація по-донбаськи: Красний Лиман перейменували на Красний Лиман // Zik, 19 жовтня, 2015. URL : http://zik.ua/news/2015/10/19/dekomunizatsiya_podonbasky_ krasnyy_lyman_pereymenuvaly_v_krasnyy_lyman_634201 (дата звернення: 13.10.2017). 
 6. Дремлюга І. Дніпропетровськ – місто козацького роду / І. Дремлюга // Лица, 14.09.2015. URL : http://www.litsa.com.ua/show/a/25409 (дата звернення: 13.10.2017).
 7. Єрошкіна О. Історичний розвиток урбанонімів міста Кіровограда : магістерська робота (на правах рукопису). – К., 2011.
 8. Кирилюк О. Лінгвальне віддзеркалення оцінного ставлення до опонента в контексті перейменувальної кампанії / О. Кирилюк // Мова: класичне – модерне – постмодерне / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. – Вип. 3. – С.  29–35.
 9. Ковтюх С. Соціоoномастичні аспекти перейменувальних процесів в Україні / С. Ковтюх // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство – Тернопіль : Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 160–165.
 10. Кравченко Л. Перейменування вулиць і провулків у Романівському районі Житомирської області / Л. Кравченко, Ю. Романюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство – Тернопіль : Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 184–189.
 11. Купчинська З. О. Стратиграфія архаїчної ойконімії України : монографія / З. О. Купчинська. – Л. : НТШ, 2016.
 12. Лучик В. Принципи й критерії номінації та відновлення історичних назв у топонімії України / В. Лучик // Українська мова. – 2009. – № 4. – С. 28–33.
 13. Мамалига А. Урбанонімія і державна ідеологія: особливості взаємодії / А. Мамалига // Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 1998. – Вип. 6. – С. 21–23.
 14. Масенко Л. Мова радянського тоталітаризму / Л. Масенко. – К. : Кліо, 2017.
 15. У Комсомольську вигадали безглузду абревіатуру, аби не декомунізовувати місто
  // Тиждень. – 2016. – 17 лютого. URL : http://tyzhden.ua/News/158748 (дата звернення: 13.10.2017).
 16. Україна перейменовує міста і села Криму: Яні Капу, Ас, Герценберг, Ічкі, ЄдіКую – в піку Росії // Новинарня, 23.02.2016. URL : https://novynarnia.com/2016/02/23/ ukrayina-pereymenovuye-mista-i-sela-krimu-yani-kapu-as-gertsenberg-yedi-kuyu-v-pikurosiyi/ (дата звернення: 13.10.2017)
 17. Царенко Ю. Перейменування міст в Україні. Обґрунтування нових назв / Ю. Царенко // Рідна країна. – 2016. – 28 жовтня. URL : http://ridna.ua/2016/10/ perejmenuvannya-mist-v-ukrajini-obgruntuvannya-novyh-nazv/ (дата звернення: 13.10.2017).
 18. Vlahova-Angelova M. Street-name changes in the city of Sofia in the 20th century / M. Vlahova-Angelova // Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistic (Polyslav). Band 11. – München : Verlag Otto Sagner, 2008. – Р. 239–244.
 

Завантаження

Опубліковано

2018-10-17

Номер

Розділ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ОНОМАСТИКА

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.