Конструкції з сурядністю / однорідністю в поетичних текстах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/50(2020).10-29

Ключові слова:

автоматичний синтаксичний аналіз, дерево залежностей, конструкції з перерахуванням, сурядні та однорідні члени речення

Анотація

Дослідження пов’язане з побудовою автоматичного синтаксичного аналізу (АСА) поетичних текстів і, як наслідок, – вивченням властивостей лінійної структури українськомовного тексту, а саме – конструкцій із перерахуванням (КП). Процес аналізу двоетапний: на першому етапі працює автоматичний синтаксичний аналіз ієрархічного типу, який завершується побудовою дерева залежностей (ДЗ), а на другому – з одержаного графа автоматично здобувається інформація про модель речення, зокрема про наявність КП, які є частиною сурядних конструкцій. Метою дослідження з лінгвістичної точки зору є аналіз на змістовому рівні КП, а саме набір сурядних та однорідних членів та різний їх розподіл.

 

Інформація про автора:

Дарчук Наталія Петрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: anataliadarchuk@gmail.com

__________

Література

  1. Дарчук Н. П. Комп’ютерне анотування українського тексту: результати і перспективи. Київ : Освіта України, 2013. 543 с.
  2. Дарчук Н. П. Дерево залежностей як параметр авторського стилю // У пошуках гармонії мови / Упорядники: Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк, Ю. В. Романюк, А. О. Савенко. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. С. 232–249. 
  3. Кожевникова Н. А. Кострукции перечисления // Поэтическая грамматика. Том. 1. Москва : Издательский центр “Азбуковник”, 2005. С. 297–327. 
  4. Севбо И. П. Графическое представление синтаксических структур и стилистическая диагностика. Киев : Наук. думка, 1981. 192 с.
 

Завантаження

Опубліковано

2020-08-31

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА

Схожі статті

1-10 з 66

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.