Кореферентність у поетичних творах Лесі Українки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/52(2022).93-115

Ключові слова:

референт, кореферент, кореферентність, дерево залежностей, кореферентна пара

Анотація

Метою цієї статті є дослідження категорії кореферентності в поетичному мовленні Лесі Українки на основі корпусу текстів української мови, розміщеного на порталі mova.info. Матеріалом слугували прижиттєві видання Лесі Українки. Схарактеризовано категорійну сутність кореферентності, визначено види репрезентантів об’єктів дійсності, їх функційно-стилістичні різновиди і типові об’єкти репрезентації в поетичному тексті, розглянуто найчастотніші моделі їх представлень.

 

Інформація про автора:

Дарчук Наталія Петрівна – доктор філологічних наук, професор; професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: nataliadarchuk@gmail.com

__________

Література

 1. Гогерчак Г., Дарчук Н., Кривий С. Представлення, аналіз та видобування знань знеструктурованих природномовних текстів. Кібернетика та системний аналіз. 2021. Т. 57, № 3. С. 164–183.
 2. Дарчук Н. П. Категорія особи у творах Лесі Українки. Лінгвістичні студії (Linguistic Studies). 2020. Вип. 40. С. 19–35.
 3. Кибрик А. А. Референция и рабочая память: о взаимодействии лингвистики с психологией и когнитивной наукой. Материалы первой российской интернет-конференции по когнитивной науке. Москва : УМК Психология, 2004. С. 29–43.
 4. Кобзарева Т. Ю. Проблема кореференции в рамках поверхностно-синтаксического анализа русского текста. Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды Международной конференции Диалог’2003. Москва, Наука, 2003. С. 278–284.
 5. Куриляк Л. П. Кореферентність у сучасному українському текстотворенні: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01. Івано-Франківськ, 2004. 24 с.
 6. Лєднік О. С. Когезія та когерентність як категорії зв’язного тексту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. 2010. Вип. 6. C. 119–123.
 7. Максим’юк О. В. Кореферентність нерозкладних компонентів у структурі речення : автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01. Чернівці, 2006. 20 с.
 8. Погорілий С. Д., Крамов А. А. Метод розрахунку когерентності українського тексту. Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2018а. Т. 20, № 4. С. 64–75.
 9. Погорілий С. Д., Крамов А. А. Автоматизована екстракція структурованої інформації змножини веб-сторінок. Проблеми програмування. 2018 б. № 2–3. С. 149–158.
 10. Barzilay R., Lapata M. Modeling local coherence: An entity-based approach. Computational Linguistics. 2008. Vol. 34, No 1. P. 1–34.
 11. Cui B., Li Y., Zhang Y., Zhang Z. Text Coherence Analysis Based on Deep Neural Network. Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management. 2017. P. 2027–2030.
 12. Guinaudeau C., Strube M. Graph-based local coherence modeling. Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 2013. Vol. 1. P. 93–103.
 13. Komen E. R. Coreference Annotation Guidelines. Coreference coding manual. 2009. URL : http://erwinkomen.ruhosting.nl/doc/2009_Coref CodingManual_V2-0.pdf (дата звернення: 16.12.2021).
 14. Le Q., Mikolov T. Distributed representations of sentences and documents. International Conference on Machine Learning. 2014. P. 1188–1196.
 15. Li J., Hovy E. A model of coherence based on distributed sentence representation. Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). 2014. P. 2039–2048.
 16. Putra J. W. G., Tokunaga T. Evaluating text coherence based on semantic similarity graph. Proceedings of TextGraphs-11: the Workshop on Graph-based Methods for Natural Language Processing. Vancouver, Canada, 2017. P. 76–85.

Завантаження

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА