Засоби увиразнення української барокової поезії: лінгвостилістичний погляд

Автор(и)

 • Олеся Тєлєжкіна Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-2953-7368

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/51(2021).95-106

Ключові слова:

поетичне полотно, віршова оповідь, виражально-зображальні засоби, стилістична фігура, троп, інтенсифікація, експресивізація

Анотація

У пропонованій праці розглянуто виражально-зображальні засоби інтенсифікації та експресивізації поетичного полотна епохи бароко. Відзначено, що для української барокової поезії було характерним уживання стилістичних фігур, основу яких становлять засоби фонетичні (асонанс, алітерація, еквіфонія, метафонія, фонетичний епаналепсис, звуконаслідування, капіталізація) та лексико-граматичні (паралелізм, градація, поліптотон, анномінація, подвоєння, анадиплосис, анафора, епіфора, гомеотелевт, хіазм), а також тропи (метафора, метонімія, персоніфікація, гіпербола, алегорія). Спостережено, що в досліджених текстах переважають фігури, які ґрунтуються на перебільшенні, протиставленні й повторенні. Констатовано, що майстерне поєднання різних мовно-художніх засобів увиразнення віршової оповіді дало змогу створити майстерно вибудувану, декоративно виразну, консептивно наснажену художню картину тогочасного світу.

 

Інформація про автора:

Тєлєжкіна Олеся Олександрівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова (Україна)

Електронна адреса: o_tele_o@ukr.net

__________

Література

 1. Андрієнко Л. О.Генеза та особливості структури поетичної метафори барокко: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 1997. 24 с. URL : http://cheloveknauka.com/genezis-i-osobennosti-struktury-poetiches koy-metafory-barokko#ixzz6D6ayxMru (дата звернення : 12.09.2019).
 2. Виговська А. В.Поезія українського бароко : лінгвістична рецепція // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2000. Вип. 1. С. 34–41. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2000_1_6 (дата звернення : 11.09.2019).
 3. Гуцуляк І. Г.Мовостиль українського поетичного бароко : дис. … канд. філол. наук. Чернівці, 2005. 353 с.
 4. Єфремов С.Історія українського письменства. Київ : Феміна, 1995. 688 с.
 5. Зосімова О. В.Мотив “марнота марнот” в українській поезії другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століття : автореф. дис. … канд. філол. наук. Харків, 2007. 21 с.
 6. Іваньо І. В.Про українське літературне барокко // Українське літературне барокко : збірник наукових праць. Київ : Наук. думка, 1987. С. 3–18.
 7. Крекотень В.Українська поезія барокко в системі східноєвропейської літератури барокко // Українське барокко : матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів. Київ : Інститут української археології, 1993. С. 54–64.
 8. Криса Б.Світоглядні основи українського поетичного барокко // Українське барокко : матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів. Київ : Інститут української археології, 1993. С. 47–53.
 9. Макаров А.Світло українського бароко. Київ : Мистецтво, 1994. 288 с.
 10. Ніка О.Концепт як барокова стилістична фігура (на матеріалі писемних пам’яток другої половини ХVІІ ст.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірник наукових статей. 2013. Вип. 22. Ч. 2. С. 211–216. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/handle /123456789/76993 (дата звернення: 11.09.2019).
 11. Радишевський Р. П.Барокковий консептизм поезії Лазаря Барановича // Українське літературне барокко: збірник наукових праць. Київ : Наук. думка, 1987. С. 156–18.
 12. Чижевський Д.Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Тернопіль : МПП “Презент”, 1994. 480 с.
 

Завантаження

Опубліковано

2021-08-17

Номер

Розділ

ЛІНГВОПОЕТИКА

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 12

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>