Асоціативний потенціал антропонімів українського політичного дискурсу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/52(2022).79-92

Ключові слова:

психолінгвістика, ономастика, семантика, мовна особистість, політичний дискурс, антропонім, асоціативний експеримент, вербальні асоціації

Анотація

Стаття присвячена експериментальному дослідженню асоціативного потенціалу антропонімів українського політичного дискурсу. Основним об’єктом аналізу були асоціативні реакції мовців на відомі широкому загалу імена вітчизняних і зарубіжних політиків різних періодів. Увагу зосереджено на вивченні семантики антропонімів, асоціативних зв’язках і особливостях функціонування цих одиниць у політичній комунікації з позицій психолінгвістики й лінгвокультурології. Для виявлення асоціативного потенціалу антропонімів було проведено вільний асоціативний експеримент.

 

Інформація про автора:

Гапченко Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: olenagapchenko@ukr.net

___________

Література

  1. Баранов А. Н., Казакевич Е. Г. Парламентские дебаты: традиции и новации. Москва : Знание, 1991. 64 с.
  2. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. Москва : Прогресс, 1989. 310 с.
  3. Карасик В. И. О типах дискурса. Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. научн. тр., под ред. В. И. Карасика, Г. Г. Слышкина. Волгоград : Перемена, 2000. С. 5–20.
  4. Реформатский А. А. Введение в языковедение. Москва : Аспект Пресс, 2001. 536 с.
  5. Романов А. А. Политическая лингвистика. Функциональный подход. Москва–Тверь : ИЯ РАН, ТвГУ, 2002. 191 с.
  6. Уфимцева А. А. Лексическая номинация (первичная нейтральная). Изд. 2-е. Москва : Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2010. 88 с.
  7. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. Москва : ИТДГК “Гнозис”, 2004. 326 с.
  8. Sorensen H. S. The meaning of proper names. With a difiniens formula for proper names in modern English. Copenhagen : Gad, 1963. 116 p.

Завантаження

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

ПСИХОЛІНГВІСТИКА

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 36

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають