Особливості функціонування лексем КОРУПЦІЯ, КОРУПЦІЙНИЙ, АНТИКОРУПЦІЙНИЙ у сучасному українському законодавстві

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/52(2022).19-31

Ключові слова:

мова права, правнича лексика, мовні одиниці, лексичне значення, тлумачення, правовий текст, нормативно-правовий акт, антикорупційне законодавство

Анотація

Статтю присвячено характеристиці лексичних одиниць сучасної української мови, які забезпечують укладання нормативних текстів чинного національного законодавства. На матеріалі Закону України “Про запобігання корупції” здійснено кількісний та якісний аналіз лексичних одиниць “корупція”, “корупційний”, “антикорупційний”: визначено їх уживаність у правовому тексті; виявлено специфіку функціонування; виокремлено відповідні словосполучення, складниками яких є аналізовані лексеми; окреслено їхню роль у досліджуваному нормативно-правовому акті; установлено відповідні семантичні відношення.

 

Інформація про автора:

Стратулат Наталія Вікторівна – кандидат філологічних наук, професор кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ (Україна).

Електронна адреса: mailtostratulat_natala@ua.fm

________

Література

  1. Артикуца Н. В. Мова права у її функціональних різновидах. Сьогодення українського мовного середовища / упоряд. Л. З. Мороз]. Київ, 2008. С. 23–32.
  2. Баранник Д. Х. Мова права як окремий функціональний стиль. Мовознавство. 2003. № 6. С.8–17.
  3. Кваша О. О. Політична воля − необхідна умова ефективної протидії корупці. Правова держава. 2020. Вип. 31. C. 359–365.
  4. Кочан І. Правнича термінологія крізь призму лінгвістики. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології. 2014. № 791. С. 112–117.
  5. Кравченко С. П. Мова як фактор правоутворення та законотворення : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса : Одеська національна юридична академія, 2000. 20 с.
  6. Симоненко Л. О. Українське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ ст. : стан і перспективи розвитку. Мовознавство. 2018. № 3. С. 39–47.
  7. Стратулат Н. В., Корольчук В. В. Лексема “корупція” як об’єкт вивчення правничої лінгвістики. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2021 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 147–151.
  8. Шеремет Н. Правнича термінологія української мови та процеси творення. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології. 2013. № 765. С. 120–123.

Завантаження

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ОНОМАСТИКА

Як цитувати

Стратулат, Н. (2022). Особливості функціонування лексем КОРУПЦІЯ, КОРУПЦІЙНИЙ, АНТИКОРУПЦІЙНИЙ у сучасному українському законодавстві. Українське мовознавство, 1(52), 19-31. https://doi.org/10.17721/um/52(2022).19-31

Схожі статті

1-10 з 56

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.