Акцентуаційні особливості української редакції церковнослов’янської мови та їх відображення в текстах Г. Сковороди і Т. Шевченка

Автор(и)

 • Лідія Гнатюк КНУ імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/47(2017).5-17

Ключові слова:

історія українського наголосу, староукраїнська книжна традиція, українська система наголошування, церковнослов’янська мова української редакції, церковнослов’янська мова російської редакції

Анотація

Узагальнено спостереження І. Огієнка щодо специфіки наголошування в церковнослов’янській мові української редакції XVII–XVIII ст., яка істотно відрізнялася своєю вимовою й акцентуаційною системою від церковнослов’янської мови російської редакції, і показано продовження цієї староукраїнської книжної традиції в мовній практиці Г. Сковороди і Т. Шевченка.

 

Інформація про автора:

Гнатюк Лідія Павлівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка  (Україна).

Електронна адреса: lidahnatjuk@gmail.com

__________

Література

 1. Веселовська З. М. Наголос у східнослов’янських мовах початкової доби формування російської, української та білоруської націй (кінець XVI – початок XVIII ст.) / З. М. Веселовська. – Х. : Вид-во Харків. ун-ту, 1970.
 2. Гальчук І. Ю. Наголос граматики М. Смотрицького як відбиття староукраїнської акцентної системи / І. Ю. Гальчук // Мовознавство. – 2008. – № 4/5. – С. 79–91.
 3. Жовтобрюх М. А. Відбиття процессу становлення фонологічної системи української літературної мови у творах Г. Сковороди / М. А. Жовтобрюх // Мовознавство. – 1972. – № 4. – С. 59–70.
 4. Зинякова А. А. Наголошення іменників жіночого роду на -а, -я в “Енеїді” І. Котляревського / А. А. Зинякова // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : зб. наук. пр., присвяч. пам’яті професора С. П. Самійленка. – Запоріжжя, 1996. – Ч. 2. – C. 22–25.
 5. Зинякова А. А. Наголошення іменників середнього роду на -о, -е в “Енеїді” І. Котляревського / А. А. Зинякова // Мовознавство. – 1995. – № 2.  – С. 38–47.
 6. Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). – К. : Либідь, 1995.
 7. Огієнко І. Лисеївська тріодь 1734 року : з історії укр. мови в XVIII віці / І. Огієнко. – Варшава : друк. Синодальна, 1932.
 8. Огієнко І. Наголос яко метод означення місця виходу стародрукованих книжок : замітки з історії наголосу на послугах палеотипії / І. Огієнко // Записки Наукового Товариства імені Тараса Шевченка. – 1925. – Т. 136/137. – С. 197–224.
 9. Огієнко І. Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол / Іван Огієнко. – Т. I. – Варшава : Друкарня синодальна, 1930.
 10. Огієнко І. Український літературний наголос / Іван Огієнко. – Вінніпег : The Christian Press, 1952.
 11. Огієнко І. Український наголос на початку XVII віку / Іван Огієнко. – Жовква : ЧСВВ, 1926.
 12. Огієнко І. Український наголос у XVI віці / І. Огієнко // Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского ; под ред. В. Н. Перетца. – Л., 1928. – С. 444–451. – (Сборник Отделения русского языка и словесности АН СССР; т. 101, № 3).
 13. Čyževskyj D. Literarische Lesefrűchte : Zur Sprache Skovorodas / D. Čyževskyj // Zeitschrift für slavische Philologie. – 1934. – Bd. 11. – S. 21–22.

Завантаження

Опубліковано

2017-07-27

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ МОВИ

Як цитувати

Гнатюк, Л. (2017). Акцентуаційні особливості української редакції церковнослов’янської мови та їх відображення в текстах Г. Сковороди і Т. Шевченка. Українське мовознавство, 1(47), 5-17. https://doi.org/10.17721/um/47(2017).5-17

Схожі статті

1-10 з 76

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.