Архаїчні етикетні формули як відображення специфіки мовної картини світу українців

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/52(2022).5-18

Ключові слова:

мовна політика, мовна ситуація, державна мова, національна ідентичність, національна безпека, мовне планування, статусне планування, корпусне планування

Анотація

У статті досліджено специфіку мовного етикету українців XVI – першої третини XX ст. як відображення особливостей національної мовної картини світу. Архаїчні етикетні формули привітання, прощання, вибачення, подяки розглянуто у проєкції на загальновживані одиниці мовного етикету, поширені нині. Особливу увагу приділено тим етикетним висловам, які зникли з мовної практики сучасних українців, а також тим, які для більшості наших співвітчизників уже набули відтінку архаїчності. Показано, що окремі з загальновідомих формул мовного етикету мали в минулому певні відмінності в уживанні, зокрема й регіональні.

 

Інформація про автора:

Гнатюк Лідія Павлівна – доктор філологічних наук, професор; професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: lidahnatjuk@gmail.com

__________

ЛІТЕРАТУРА

  1. Богдан С. К. Мовний етикет українців : традиції і сучасність. Київ: Рідна мова, 1998. 320 с.
  2. Богдан С.К. Мовноетикетні одиниці як елемент індивідуального стилю Володимира Свідзинського. Творчість Володимира Свідзинського. Луцьк, 2003 а. С. 159–167.
  3. Богдан С.К. Стереотипи мовної поведінки Шевченка в його епістолярії : звертальні й прощальні формули. Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць. Вип. 5. Київ, 2003 б. С. 210–216.
  4. БогданС. К. Формули етикету в українській епістолярії. Урок української. 2003 в. № 1. С. 30–34.
  5. ЖуравльоваН. М. Мовний етикет української епістолярії. Запоріжжя : ЗДУ, 2002. 217 с.
  6. МиронюкО. М. Історія українського мовного етикету : (засоби вираження ввічливості) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02. Київ, 1993. 22 с.
  7. МиронюкО. М. Історія українського мовного етикету. Звертання. Київ : Логос, 2006. 168 с.
  8. Пославська Н., Коляда А. Формули мовленнєвого етикету в текстах українських народних казок. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Філологія”. Вип. 44. 2019. С. 69–82.

Завантаження

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ МОВИ

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 44

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.