Комунікативна й формально-граматична структура речень-висловлень із кількісними предикатами

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/50(2020).76-90

Ключові слова:

кількісні предикати, комунікативна структура речення, формально-граматична структура речення

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню структури речень-висловлень із кількісними предикатами типу ЇХ БУЛО СІМ на рівнях комунікативного та формально-граматичного членування речення. Різні аспекти структурування речення диференційовано за критеріями: інтонаційно-позиційні засоби (комунікативний аспект, або актуальне членування речення), синтаксичні зв’язки (формально-граматичний аспект, або поділ на члени речення). З погляду комунікативної функції цей тип речення розглянуто як один із варіантів реалізації його в мовленні, що разом з іншими реалізаціями становлять комунікативну парадигму того самого формального типу речення. Формально-граматичну характеристику подано за структурною схемою двоскладного речення – зі складеним підметом, вираженим цілісною числівниково-іменниковою сполукою, та простим дієслівним присудком, форма якого вказує на умовно-граматичний зв’язок із підметом. Зроблено висновки про асиметричний характер відношень між різними рівнями членування цього типу речення-висловлення.

 

Інформація про автора:

Арібжанова Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: aribira@ukr.net

__________

Література

  1. Алексієнко Л. Числівник // Морфологія сучасної української мови / Л. Алексієнко, О. Зубань, І. Козленко. Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. С. 470–489.
  2. Арібжанова І. Класифікаційні параметри невласне граматичного узгодження // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. Т. 1. 2018. С. 27–34.
  3. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. Київ : Либідь, 1993. 368 с.
  4. Городенська К. Г. Семантичний і морфологічний потенціал предикатів кількості // Синтаксис української мови : хрестоматія: у 2 ч. / Упоряд.: А. Мойсієнко, В. Чумак, С Шевель. Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2019. Ч. 1. С. 212–218.
  5. Єрмоленко С. Я., Дзюбишина-Мельник Н. Я., Ленець К. В. та ін. Культура української мови / За ред. В. М. Русанівського. Київ : Либідь, 1990. 302 с.
  6. Ковтунова И. И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. Москва : Едиториал УРСС, 2002. 240 с.
  7. Лукаш Н. М. Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові / автореф. … канд. філол. н. Харків, 2014. 20 с.
  8. Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : монографія. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 464 с.
  9. Мельничук О. С. Синтагматичне членування речень // Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / За заг. ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1972. С. 431–509.
  10. Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. Москва : Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001. 800 с.
 

Завантаження

Опубліковано

2020-08-31

Номер

Розділ

СИНТАКСИКОЛОГІЯ

Як цитувати

Арібжанова, І. (2020). Комунікативна й формально-граматична структура речень-висловлень із кількісними предикатами. Українське мовознавство, 1(50), 76-90. https://doi.org/10.17721/um/50(2020).76-90

Схожі статті

1-10 з 21

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.