Трансонімізація топоніма Чорнобиль в українському поетичному дискурсі

Автор(и)

 • Юлія Браїлко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0001-5203-7479

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/51(2021).61-74

Ключові слова:

трансонімізація, онім, топонім, хрононім, катастрофонім, екситіонім, Чорнобиль, поетичний дискурс

Анотація

У статті проаналізовано явище трансонімізації топоніма Чорнобиль в українському узусі та поетичному дискурсі. Доведено, що від нього за традиційною метонімічною моделлю “місце [місто] події → подія” утворений омонімічний хрононім, зокрема такий його різновид, як катастрофонім чи – вужче – екситіонім (найменування катастрофи світового масштабу). Наголошено, що дослідники семантико-асоціативного розвитку оніма Чорнобиль не простежили явища трансонімізації.

Установлено, що в українському поетичному дискурсі функціюють як топонім Чорнобиль, так і утворений унаслідок трансонімізації однойменний хрононім, простежено особливості їхньої парадигматики. Виявлено випадок подальшої трансонімізації катастрофоніма, від якого утворено відповідний зоонім.

 

Інформація про автора:

Браїлко Юлія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Україна).

Електронна адреса: santie@ukr.net

__________

Література

 1. Абрамов Р. А.Міжонімна омонімія (омонімія власних назв) в сучасній українській мові // Записки з ономастики. 2013. Вип. 16. С. 18–23.
 2. Гоцинець І.Асоціативно-семантичне поле “Чорнобиль” у сучасному українському художньому дискурсі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2010. 22 с.
 3. Карпенко О. Ю.Проблематика когнітивної ономастики. Одеса : Астропринт, 2006. 326 с.
 4. Карпенко О. Хрононімічна трансонімізація топонімів // Записки з романо-германської філології. 2010. Вип. 25. С. 116–121.
 5. Карпенко Ю. О.Онімізація і трансонімізація як словотвірний акт // Шоста республіканська ономастична конференція : тези доп. і повід. Одеса: ОДУ, 1990. С. 35–57.
 6. Лукаш Г. Словник конотативних власних назв. Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015. 392 с.
 7. Панчук Г.Власні назви в поезії Оксани Пахльовської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2014. Вип. 1 (23). С. 138–141.
 8. Неклесова В. Ю.Трансонімізація з погляду когнітивної метонімії // Studia Slovakistica : зб. наук. праць. Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2009. № 10 : Ономастика. Топоніміка. С. 140–144.
 9. Реммер С. А. Хрононимы как особый разряд собственных имен : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.02. Донецк, 2005. 19 с.
 10. Сюта Г.Чорнобиль – константа української мовно-поетичної свідомості // Мовознавство. 2007. № 4–5. С. 44–49.
 11. Торчинський М. М.Структура онімного простору української мови : монографія. Хмельницький : Авіст, 2008. 550 с.
 12. Торчинський М. М.Структура онімного простору української мови. Ч. 2 : Функціонування власних назв : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2009. 394 с.
 13. Філат Т.Особливості художнього трактування трагедії Чорнобиля в ліриці Ліни Костенко (стаття друга) // Проблеми сучасного літературознавства. 2018. Вип. 27. С. 165–175.
 14. Чуб Т.Трансонимизация как явление языка и средство поэтики онимов. Ономастичні науки. 2006. № 1. С. 121–128.
 15. Яковенко М. В.Трансонімізація як ономастична універсалія // LogoVóνομαυντικη : наук. журн. Донецьк, 2009. № 1 (3). С. 6–8.

Завантаження

Опубліковано

2021-08-17

Номер

Розділ

СЛОВОТВІР. ОНОМАСТИКА

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 16

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.