Етична політика

Етична політика

Етична політика видання “Українське мовознавство” ґрунтується на етичних принципах і правилах, які рекомендовані Комітетом з етики публікацій (The Committee on Publication Ethics – COPE), Етичним кодексом ученого України та Етичним кодексом університетської спільноти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Редакція враховує права та обов’язки всіх сторін, що беруть участь у процесі публікації: автора (авторів), рецензентів, редакційної колегії, а також – права читачів.

АВТОРИ зобов’язані:

 • зберігаючи АВТОРСЬКІ ПРАВА на статтю, одночасно надати журналу право її першої публікації на умовах Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), що дає змогу іншим особам вільно поширювати опубліковану працю з обов’язковим покликанням на її авторів та її першу публікацію;
 • подавати до друку оригінальну лінгвістичну працю, що не містить плагіату (самоплагіату) та оформлена згідно з Керівництвом для авторів;
 • нести повну відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, власних імен, цитат, покликань та перекладу;
 • у разі виявлення серйозної помилки або неточності в опублікованому дослідженні – негайно повідомити Відповідальному редактору про це для публікації виправлень або уточнень;
 • після прийняття статті до друку в журналі “Українське мовознавство” – підписати Авторську угоду (протягом трьох діб після повідомлення про ухвалу);

мають право:

 • отримати від редакції журналу інформацію щодо проходження всіх етапів підготовки статті до друку: від первинного контролю на відповідність Керівництву для авторів до остаточного рішення редколегії (прийняття до друку, у разі відхилення – про причини відхилення);
 • отримати рецензії експертів, за наявності зауважень та/або пропозицій – доопрацювати статтю або подати до редколегії аргументоване пояснення про незгоду з думкою експертів (термін – один тиждень);
 • відкликати статтю до того часу, поки матеріали випуску з цією статтею не передано у видавництво;
 • після публікації статті – поширювати її, розміщувати в електронному репозитарії установи, у якій працюють, публікувати у складі монографії тощо з обов’язковим покликанням на її першу публікацію.

РЕЦЕНЗЕНТИ (члени редакційної колегії, провідні фахівці КНУ імені Тараса Шевченка, українських і зарубіжних навчальних і/або наукових закладів)

 • здійснюють анонімну експертизу рукописів, зважаючи на основні вимоги видавничої етики – поважати принципи АВТОРСЬКИХ ПРАВ, прав на інтелектуальну власність та дотримуватися принципів КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ;
 • оцінюють рукопис щодо актуальності, новизни, змісту викладу, узагальнень та висновків, заповнюючи типову форму Рецензії;
 • дають експертну оцінку у формулюваннях: рекомендувати статтю до друку без виправлень; рекомендувати статтю до друку після врахування зауважень рецензента; рекомендувати статтю до друку після ретельного доопрацювання; не рекомендувати статтю до друку;
 • можуть відмовитися від рецензування, якщо виявлять невідповідність проблематики рукопису своїй науковій кваліфікації;
 • зобов’язані відмовитися від рецензування, якщо виявлять потенційний конфлікт інтересів з автором рукопису або установами, де було виконане дослідження;
 • термін рецензування – упродовж одного місяця.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 • розглядають усі подані матеріали незалежно від етнічного походження, релігійних вірувань, громадянства та політичних поглядів автора;
 • відповідають за КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ усіх матеріалів до моменту опублікування;
 • визначають експертів для подвійного “сліпого” рецензування статей;
 • забезпечують справедливу оцінку рецензування рукописів, керуючись чинними юридичними вимогами щодо авторського права, законності та плагіату;
 • залишають за собою право перевірити статтю на плагіат, а також через недотримання вимог відхилити або повернути її на доопрацювання;
 • приймають остаточне рішення про публікацію статті (рецензії) у виданні;
 • у разі порушень правил наукової етики або конфлікту інтересів (автора дослідження й рецензента або автора й інших осіб) – проводять засідання, на якому приймають ухвалу, що є остаточною і не може бути оскарженою;
 • мають право подати для публікації власні рукописи, які підлягають стандартній процедурі зовнішнього незалежного рецензування, організованого Відповідальним редактором, однак при цьому не беруть участі у їх розгляді.

ЧИТАЧІ мають право на ВІЛЬНИЙ ДОСТУП до наукового контенту журналу та інформації про журнал та його видавничі принципи.