Про журнал

Мета і проблематика

Збірник “Українське мовознавство” є фаховим виданням, що публікує актуальні в галузі лінгвістики наукові праці (статті, рецензії) провідних фахівців і молодих дослідників України й зарубіжжя.

Мета часопису – розвивати й зміцнювати наукові контакти мовознавчої спільноти, популяризувати новітні здобутки й результати науково-теоретичних, науково-практичних і прикладних досліджень, що охоплюють широке коло проблем загального, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, теорії і структури мови, діалектології, ономастики, кодифікації мови і стилістики, функційної та комунікативної лінгвістики, теорії комунікації та лінгвопрагматики, лінгвістики тексту і теорії дискурсу, когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики й лінгвокультурології, соціо- і психолінгвістики, комп’ютерної лінгвістики, перекладознавства.

Поточний номер

2022: Українське мовознавство. Випуск 52
					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику вміщені дослідження з актуальних проблем історії мови, лексикології, синтаксису, ономастики, концептології, психолінгвістики, комп’ютерної лінгвістики.

Для викладачів, наукових працівників, учителів, студентів.

DOI: https://doi.org/10.17721/um/52(2022)

Опубліковано: 2022-10-19

Весь випуск

Переглянути всі випуски