Про журнал

Мета і проблематика

Збірник “Українське мовознавство” є фаховим виданням, що публікує актуальні в галузі лінгвістики наукові праці (статті, рецензії) провідних фахівців і молодих дослідників України й зарубіжжя.

Мета часопису – розвивати й зміцнювати наукові контакти мовознавчої спільноти, популяризувати новітні здобутки й результати науково-теоретичних, науково-практичних і прикладних досліджень, що охоплюють широке коло проблем загального, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, теорії і структури мови, діалектології, ономастики, кодифікації мови і стилістики, функційної та комунікативної лінгвістики, теорії комунікації та лінгвопрагматики, лінгвістики тексту і теорії дискурсу, когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики й лінгвокультурології, соціо- і психолінгвістики, комп’ютерної лінгвістики, перекладознавства.

Поточний номер

2023: Українське мовознавство. Випуск 53
					Дивитися 2023: Українське мовознавство. Випуск 53

У збірнику вміщені дослідження з актуальних проблем граматикології, лінгвопоетики, концептології, лінгвокультурології, сугестивної лінгвістики, орфографії, історії мови.

Для викладачів, наукових працівників, учителів, студентів.

Опубліковано: 2023-09-12

Весь випуск

До 100-річчя з дня народження Іллі Корнійовича Кучеренка

ЛІНГВОПОЕТИКА

Переглянути всі випуски